Computer Office Security - Modem-Router Combos

TIANJIE Router Sim 4G LTE Cat4 Mở Khóa Modem 4G Phát Wifi RJ45 WAN LAN Bên Ngoài anten GSM Kích Adapter wifi repeater with lan port

Item Code: 1005003692276745
Price: $ 99.96 $ 159.94
["TIANJIE Router 4G Th\u1ebb Sim LTE Cat4 M\u1edf Kh\u00f3a Modem Wifi 4G Sim Th\u1ebb RJ45 WAN C\u1ed5ng LAN B\u00ean Ngo\u00e0i \u0103ng ten GSM Hotspot Adapter","T\u00ednh n\u0103ng",":","WEB IP :192.168.199.1","-Quad b\u00ean ngo\u00e0i 5dBi cao gi\u00e0nh \u0111\u01b0\u1ee3c \u0103ng ten,","-D\u00e0i ph\u1ee7 s\u00f3ng Wi-Fi,","-H\u1ed7 tr\u1ee3 kh\u00f4ng d\u00e2y AP, Wi-Fi Router \u0111a ch\u1ebf \u0111\u1ed9 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng \u0111\u1ec3 \u0111\u00e1p \u1ee9ng v\u1edbi kh\u00e1c nhau y\u00eau c\u1ea7u,","-H\u1ed7 tr\u1ee3 PPPOE, IP t\u0129nh, IP \u0111\u1ed9ng \u1edf c\u1eeda ng\u00f5 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng,","-H\u1ed7 tr\u1ee3 64\/128-bit WEp, 128bit WPA (TKIP\/AES),","-H\u1ed7 tr\u1ee3 l\u00ean \u0111\u1ebfn 10 Wi-Fi ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng,","-\u0110\u00c8N LED th\u00f4ng minh ch\u1ec9 s\u1ed1","-H\u1ed7 tr\u1ee3 SSID ph\u00e1t s\u00f3ng v\u00e0 Trung Qu\u1ed1c SSID V\u1edbi ch\u1ee9c n\u0103ng c\u1ee7a x\u00e2y d\u1ef1ng trong t\u01b0\u1eddng l\u1eeda, IP l\u1ecdc, URL l\u1ecdc v\u00e0 b\u1ed9 l\u1ecdc MAC V\u1edbi x\u00e2y d\u1ef1ng trong M\u00e1y Ch\u1ee7 DHCP, c\u00f3 th\u1ec3 g\u00e1n \u0111\u1ecba ch\u1ec9 IP cho k\u1ebft n\u1ed1i truy c\u1eadp kh\u00f4ng d\u00e2y","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m bao g\u1ed3m:","1 * Router","1 * H\u01b0\u1edbng d\u1eabn s\u1eed d\u1ee5ng","1*12V DC B\u1ed9 \u0111\u1ed5i ngu\u1ed3n","1 * D\u00e2y c\u00e1p m\u1ea1ng","CP108 Lo\u1ea1i M\u1ed8T: 4 \u0103ng-ten b\u00ean ngo\u00e0i v\u00e0 1 RJ45 giao di\u1ec7n","CP108 Lo\u1ea1i B: 2 RJ45 c\u1ed5ng","CP108 Lo\u1ea1i C: 4 \u0103ng-ten b\u00ean ngo\u00e0i v\u00e0 4 RJ45 giao di\u1ec7n","CP100: 2 \u0103ng ten c\u00f3 th\u1ec3 th\u00e1o r\u1eddi b\u00ean ngo\u00e0i v\u00e0 2 RJ45 giao di\u1ec7n","CP106: 2 anten ngo\u00e0i v\u00e0 1 RJ45 giao di\u1ec7n","H\u1ed7 tr\u1ee3 b\u0103ng t\u1ea7n","Phi\u00ean b\u1ea3n Lite:","4G LTE: B1\/B3","3G:B1","Phi\u00ean b\u1ea3n Lite (th\u00e1ng 5 c\u00f3 th\u1ec3 kh\u00f4ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng \u1edf Nh\u1eadt B\u1ea3n, Ch\u00e2u \u00c2u) ch\u1ec9 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng cho m\u1ed9t s\u1ed1 c\u00e1c nh\u00e0 khai th\u00e1c, c\u00f3 l\u1ebd kh\u00f4ng th\u1ec3 k\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi m\u1ea1ng 4G \u1edf m\u1ed9t s\u1ed1 khu v\u1ef1c. N\u1ebeU b\u1ea1n mu\u1ed1n mua phi\u00ean b\u1ea3n Lite, t\u1ed1t h\u01a1n t\u01b0 v\u1ea5n Hoa K\u1ef3 tr\u01b0\u1edbc","Ch\u00e2u \u00c1 phi\u00ean b\u1ea3n:","4G LTE : B1\/B3\/B5\/B40","3G : B1","Ch\u00e2u \u00c1 phi\u00ean b\u1ea3n \u00e1p d\u1ee5ng cho h\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c qu\u1ed1c gia \u1edf Ch\u00e2u \u00c1, nh\u01b0 Israel, H\u00e0n Qu\u1ed1c, \u1ea4n \u0110\u1ed9, Kazakhstan, sri Lanka, Th\u00e1i Lan, Nh\u1eadt B\u1ea3n, Singapore, Indonesia, v. v.","Phi\u00ean b\u1ea3n Ch\u00e2u \u00c2u (EU) :","4G LTE FDD: B1\/B3\/B5\/B7\/B8\/B20;","(2100MHz)\/(1800MHz)\/(850MHZ)\/(2600MHZ)\/(900MHZ)\/(800MHZ)","3G:B1\/B8","Phi\u00ean b\u1ea3n Ch\u00e2u \u00c2u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng trong h\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c khu v\u1ef1c c\u1ee7a Ch\u00e2u \u00c1, Ch\u00e2u Phi, Trung \u0110\u00f4ng. (Nh\u01b0 Nga, Ukraina, Ph\u00e1p, \u0110\u1ee9c, \u00dd, T\u00e2y Ban Nha, B\u1ed3 \u0110\u00e0o Nha, V\u01af\u01a0NG QU\u1ed0C ANH, h\u00e0n Qu\u1ed1c, Nh\u1eadt B\u1ea3n, Indonesia, Philippines, Th\u00e1i Lan, Singapore, Israel, \u00dac, \u1ea2 R\u1eadp Saudi, QATAR, Kuwait, Brasil)","B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ki\u1ec3m tra t\u1ea7n s\u1ed1 ban nh\u1ea1c d\u01b0\u1edbi li\u00ean k\u1ebft,","Https:\/\/www.frequencycheck.com\/countries","N\u1ebfu b\u1ea1n kh\u00f4ng ch\u1eafc ch\u1eafn g\u00ec t\u1ea7n s\u1ed1 ban nh\u1ea1c c\u00f3 s\u1eb5n trong khu v\u1ef1c, vui l\u00f2ng tham kh\u1ea3o \u00fd ki\u1ebfn c\u1ee7a Hoa K\u1ef3 tr\u01b0\u1edbc khi \u0111\u1eb7t h\u00e0ng."]
Sale

high power wifi extender Siempreloca B311 4000MA Pin Router Wifi 4G Sim Không Dây Wi-Fi Router Nhà Kích Sóng 4G RJ45 WAN LAN modem WIFI Router CPE router range extender

Item Code: 1005004074334530
Price: $ 149.03 $ 228.39
Hot
Sale

150Mbps 4G Wifi Router Mở Khóa Modem Không Dây 4G Phát Wifi Bỏ Túi Hotspot Di Động Pin Tốc Độ Cao internet Adapter wireless wifi range extender

Item Code: 1005004054060694
Price: $ 73.29 $ 95.49
["150Mbps Router Wifi 4G M\u1edf Kh\u00f3a Kh\u00f4ng D\u00e2y Modem Wifi 4G Sim Th\u1ebb T\u00fai Hotspot Di \u0110\u1ed9ng Pin T\u1ed1c \u0110\u1ed9 Cao internet Adapter<\/strong>","S\u1ea3n ph\u1ea9m Intoduction:","S\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u1ec3 cung c\u1ea5p cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng v\u1edbi 3G\/4G t\u1ed1c \u0111\u1ed9 cao truy c\u1eadp Internet. C\u00e1c","S\u1ea3n ph\u1ea9m h\u1ed7 tr\u1ee3 ch\u00ednh 3G\/4G b\u0103ng t\u1ea7n s\u1ed1 c\u1ee7a h\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c qu\u1ed1c gia v\u00e0 c\u00e1c To\u00e1n t\u1eed trong","Th\u1ebf gi\u1edbi.

\u0110\u01a1n gi\u1ea3n ch\u1ec9 c\u1ea7n c\u1eafm trong operators' th\u1ebb SIM v\u00e0 n\u00f3 c\u00f3 th\u1ec3 t\u00ecm ki\u1ebfm v\u00e0 k\u1ebft n\u1ed1i \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c cao-","T\u1ed1c \u0111\u1ed9 3G\/4G b\u0103ng th\u00f4ng r\u1ed9ng truy c\u1eadp t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng. S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f2n cung c\u1ea5p WIFI \u0111i\u1ec3m n\u00f3ng,","Trong \u0111\u00f3 ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng c\u00f3 th\u1ec3 k\u1ebft n\u1ed1i \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i di \u0111\u1ed9ng v\u00e0 m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u1ec3 truy c\u1eadp internet.

S\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u00e0 thi\u1ebft k\u1ebf cho SOHO, xe ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng, kinh doanh du l\u1ecbch v\u00e0 ngo\u00e0i tr\u1eddi","Du l\u1ecbch, h\u1ed7 tr\u1ee3 10 ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng c\u00f9ng l\u00fac, ti\u00eau th\u1ee5 \u0111i\u1ec7n n\u0103ng th\u1ea5p v\u00e0 d\u00e0i","S\u1eed d\u1ee5ng pin; ki\u1ec3u d\u00e1ng th\u1eddi trang, nh\u1ecf g\u1ecdn v\u00e0 di \u0111\u1ed9ng gi\u00fap b\u1ea1n th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c Internet t\u1ed1c \u0111\u1ed9 cao","B\u1ea5t c\u1ee9 l\u00fac n\u00e0o v\u00e0 b\u1ea5t c\u1ee9 n\u01a1i n\u00e0o.","T\u00ednh N\u0103ng ch\u00ednh:","\u25c6ZTE Chipset h\u1ed7 tr\u1ee3 m\u1ea1ng l\u01b0\u1edbi to\u00e0n c\u1ea7u TDD-LTE\/ FDD-LTE\/ UMTS\/GSM","\u25c6 LTE CAT4 l\u00ean \u0111\u1ebfn 150Mbps","\u25c6 Dung l\u01b0\u1ee3ng Cao 2000mAh","\u25c6 L\u00ean \u0111\u1ebfn 10 Wi-Fi truy c\u1eadp \u0111\u1ed3ng th\u1eddi.","\u25c6 Ti\u00eau th\u1ee5 \u0111i\u1ec7n n\u0103ng th\u1ea5p, pin k\u00e9o d\u00e0i 4-6 gi\u1edd,","\u25c6 H\u1ed7 tr\u1ee3 th\u1ebb SD (l\u00ean \u0111\u1ebfn 32GB) v\u00e0 Wi-Fi chia s\u1ebb t\u1eadp tin","\u25c6 WPS h\u1ed7 tr\u1ee3","\u25c6 4 \u0110\u00c8N LED th\u00f4ng minh ch\u1ec9 s\u1ed1","\u25c6 Th\u1eddi trang v\u00e0 di \u0111\u1ed9ng","So s\u00e1nh:","M100-2: FDD(B1\/B3\/B5\/B8), TDD(B38\/B39\/B40\/B41), WCDMA(B1\/B5\/B8)","\u00c1p d\u1ee5ng cho h\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c qu\u1ed1c gia \u1edf Ch\u00e2u \u00c1, nh\u01b0 Israel, H\u00e0n Qu\u1ed1c, \u1ea4n \u0110\u1ed9, Kazakhstan, Sri","Lanka, Th\u00e1i Lan, Nh\u1eadt B\u1ea3n, Singapore, Indonesia, v. v.

M100-3: FDD(B1\/B3\/B7\/B8\/B20), TDD(B38\/B39\/B40\/B41), WCDMA(B1\/B8)","\u00c1p d\u1ee5ng cho Ch\u00e2u \u00c2u, Ch\u00e2u Phi, Ch\u00e2u \u00c1, t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c qu\u1ed1c gia v\u00e0 khu v\u1ef1c, ch\u1eb3ng h\u1ea1n nh\u01b0 Nga, Israel, Nam","H\u00e0n Qu\u1ed1c, T\u00e2y Ban Nha, Brasil, Ukraina, Ph\u00e1p, \u00dd, H\u00e0 Lan, \u1ea4n \u0110\u1ed9, Nigeria, Th\u1ee5y S\u0129,","Kazakhstan, Ba Lan, Ghana, v. v.","Phi\u00ean B\u1ea3n Lite:","B\u0103ng t\u1ea7n: 4G FDD(B1\/B3), 3G WCDMA (B1).","\u00c1p d\u1ee5ng cho m\u1ed9t s\u1ed1 qu\u1ed1c gia trong Khu V\u1ef1c \u0110\u00f4ng Nam \u00c1, nh\u01b0 Th\u00e1i Lan, Vi\u1ec7t Nam, Campuchia,","Indonesia, v. v.

Ch\u00e2u \u00c1 Phi\u00ean B\u1ea3n:","B\u0103ng t\u1ea7n: 4G FDD(B1\/B3\/B5),","TDD(B40),","3G WCDMA(B1\/B5)","\u00c1p d\u1ee5ng cho h\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c qu\u1ed1c gia \u1edf Ch\u00e2u \u00c1, nh\u01b0 Kazakhstan, \u1ea4n \u0110\u1ed9, Sri Lanka, Th\u00e1i Lan,","Vi\u1ec7t Nam, Singapore, Indonesia, Campuchia, Myanmar, Philippines, v. v.

Ch\u00e2u \u00c2u Phi\u00ean B\u1ea3n:","B\u0103ng t\u1ea7n: 4G FDD(B1\/B3\/B5\/B7\/B8\/B20), TDD(B40),","3G WCDMA(B1\/B5)","\u00c1p d\u1ee5ng cho Ch\u00e2u \u00c2u, Ch\u00e2u Phi, Ch\u00e2u \u00c1, t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c qu\u1ed1c gia v\u00e0 khu v\u1ef1c, ch\u1eb3ng h\u1ea1n nh\u01b0 Nga, Israel, Nam","H\u00e0n Qu\u1ed1c, T\u00e2y Ban Nha, Brasil, Ukraina, Ph\u00e1p, \u00dd, H\u00e0 Lan, \u1ea4n \u0110\u1ed9, Nigeria, Th\u1ee5y S\u0129,","Kazakhstan, Ba Lan, Ghana, v. v.","H\u00ecnh \u1ea3nh:"]
new
Sale

router booster Xiaomi Hệ Thống Lưới AX3000 (2 Hộp) phiên Bản Toàn Cầu Router Wifi Repeater Mở Rộng Gigabit Khuếch Đại WIFI 6 IPv6 WPA3 wps wifi repeater

Item Code: 1005003796271897
Price: $ 192.03
["Xiaomi c\u1ee7a h\u1ec7 th\u1ed1ng l\u01b0\u1edbi cung c\u1ea5p \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 \u0111\u1ed9 che ph\u1ee7 cho ph\u1ee9c h\u1ee3p nh\u00e0 s\u1eafp x\u1ebfp<\/strong>","Xiaomi H\u1ec7 Th\u1ed1ng L\u01b0\u1edbi AX3000 (2 G\u00f3i) k\u1ebft h\u1ee3p th\u00e0nh m\u1ed9t l\u01b0\u1edbi m\u1ea1ng Cung c\u1ea5p Wi-Fi 6 \u0111\u1ed9 ph\u1ee7 kh\u1eafp nh\u00e0, bao ph\u1ee7 l\u00ean \u0111\u1ebfn 4,000 feet vu\u00f4ng c\u1ee7a kh\u00f4ng gian. Xiaomi H\u1ec7 Th\u1ed1ng L\u01b0\u1edbi AX3000 h\u1ed7 tr\u1ee3 l\u01b0\u1edbi m\u1ea1ng v\u1edbi m\u00f4 h\u00ecnh t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1 v\u00e0\/ho\u1eb7c Mi Router AX9000 cho l\u00ean \u0111\u1ebfn 10 t\u1ed5ng thi\u1ebft b\u1ecb. T\u00edn hi\u1ec7u roams nhau gi\u1eefa c\u00e1c B\u1ed9 \u0111\u1ecbnh tuy\u1ebfn t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng v\u00e0 li\u1ec1n m\u1ea1ch, cho ph\u00e9p b\u1ea1n ch\u01a1i nh\u01b0 b\u1ea1n \u0111i.","H\u1ec7 th\u1ed1ng l\u01b0\u1edbi v\u1edbi t\u1ef1 s\u1eeda ch\u1eefa * Kh\u1ea3 n\u0103ng<\/strong>","Trong m\u1ed9t l\u01b0\u1edbi m\u1ea1ng t\u1ea1o ra b\u1eb1ng c\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng Xiaomi H\u1ec7 Th\u1ed1ng L\u01b0\u1edbi AX3000, khi m\u1ed9t Th\u1ea5t B\u1ea1i n\u00fat ph\u00e1t hi\u1ec7n, to\u00e0n b\u1ed9 ki\u1ebfn tr\u00fac m\u1ea1ng l\u00e0 l\u1ea1i l\u00ean k\u1ebf ho\u1ea1ch \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng l\u01b0\u1edbi m\u1ea1ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng.","D\u1ec5 d\u00e0ng s\u1eed d\u1ee5ng l\u01b0\u1edbi \u0111\u1eb7t l\u00e0 th\u00f4ng minh v\u00e0 l\u1eafp \u0111\u1eb7t \u0111\u01a1n gi\u1ea3n<\/strong>","Xiaomi H\u1ec7 Th\u1ed1ng L\u01b0\u1edbi AX3000 (2 G\u00f3i) b\u00f3 l\u00e0 ti\u1ec1n-C\u1ea5u h\u00ecnh t\u1ea1i nh\u00e0 m\u00e1y, n\u00ean kh\u00f4ng ph\u1ee9c t\u1ea1p Set-up l\u00e0 c\u1ea7n thi\u1ebft, v\u00e0 n\u00f3 s\u1eb5n s\u00e0ng \u0111\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng *. N\u00f3 hi\u1ec7n nay d\u1ec5 d\u00e0ng \u0111\u1ec3 v\u00e0o Internet t\u1ed1c \u0111\u1ed9 cao Era, kh\u00f4ng c\u00f3 chuy\u00ean m\u00f4n y\u00eau c\u1ea7u.","\u0110\u01b0\u1ee3c b\u1eaft \u0111\u1ea7u ngay v\u00e0 th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c Lightning-nhanh Wi-Fi 6","Xiaomi H\u1ec7 Th\u1ed1ng L\u01b0\u1edbi AX3000 (2 G\u00f3i) cung c\u1ea5p b\u0103ng t\u1ea7n 2.4GHz v\u00e0 5Ghz, m\u1ed7i 802.11ax c\u00f4ng ngh\u1ec7. Hai ban nh\u1ea1c \u0111\u1ec1 ngh\u1ecb m\u1ed9t k\u1ebft h\u1ee3p dual-band T\u1ed1c \u0111\u1ed9 kh\u00f4ng d\u00e2y l\u00ean \u0111\u1ebfn 2976Mbps *. \u0110\u00f3 l\u00e0 g\u1ea7n g\u1ea5p hai l\u1ea7n t\u1ed1c \u0111\u1ed9 c\u1ee7a m\u1ed9t \u0111i\u1ec3n h\u00ecnh AC1200 router. 1024 QAM c\u00f4ng ngh\u1ec7 c\u0169ng nhanh h\u01a1n so v\u1edbi Wi-Fi 5's 256 QAM, v\u00ec v\u1eady b\u1ea1n kh\u00f4ng ph\u1ea3i ch\u1edd \u0111\u1ee3i cho truy c\u1eadp Internet t\u1ed1c \u0111\u1ed9 cao.","160MHz b\u0103ng th\u00f4ng cao cho m\u1ed9t si\u00eau tr\u1ea3i nghi\u1ec7m","N\u1ebfu b\u0103ng th\u00f4ng l\u00e0 nh\u01b0 m\u1ed9t xa l\u1ed9, th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng 2 l\u00e0n xe, h\u1ec7 th\u1ed1ng giao th\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c lu\u00f4n b\u1ecb t\u1eafc ngh\u1ebdn. V\u1edbi \u0110i\u1ec7n Tho\u1ea1i Xiaomi H\u1ec7 Th\u1ed1ng L\u01b0\u1edbi AX3000 (2 G\u00f3i), tuy nhi\u00ean, chi\u1ec1u r\u1ed9ng c\u1ee7a m\u1ed7i lane, v\u00e0 t\u1ed1c \u0111\u1ed9 \u1edf b\u0103ng t\u1ea7n 5GHz \u0111\u01b0\u1ee3c t\u0103ng g\u1ea5p \u0111\u00f4i *. Th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c m\u1ed9t t\u1ed1i h\u1eadu m\u1ecbn tr\u1ea3i nghi\u1ec7m tr\u1ef1c tuy\u1ebfn, ngay c\u1ea3 khi k\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi nhi\u1ec1u thi\u1ebft b\u1ecb.","Hi\u1ec7u qu\u1ea3 cao OFDMA truy\u1ec1n gi\u00fap truy c\u1eadp Internet m\u01b0\u1ee3t m\u00e0 cho nhi\u1ec1u thi\u1ebft b\u1ecb *<\/strong>","OFDMA c\u00f4ng ngh\u1ec7 cho ph\u00e9p c\u00e1c B\u1ed9 \u0111\u1ecbnh tuy\u1ebfn \u0111\u1ec3 qu\u00e1 tr\u00ecnh d\u00f2ng d\u1eef li\u1ec7u t\u1eeb nhi\u1ec1u thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ed3ng th\u1eddi khi l\u1edbn thi\u1ebft b\u1ecb y\u00eau c\u1ea7u truy\u1ec1n d\u1eef li\u1ec7u, hi\u1ec7u qu\u1ea3 gi\u1ea3m t\u1eafc ngh\u1ebdn m\u1ea1ng v\u00e0 l\u00e0m gi\u1ea3m \u0111\u00e1ng k\u1ec3 \u0111\u1ed9 tr\u1ec5.","\u1ed4n \u0111\u1ecbnh tr\u1ef1c tuy\u1ebfn k\u1ebft n\u1ed1i cho 254 thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ed3ng th\u1eddi *","Ng\u00f4i nh\u00e0 th\u00f4ng minh ERA l\u00e0 mang m\u1ed9t bao gi\u1edd h\u1ebft s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng ng\u00e0y c\u00e0ng t\u0103ng c\u1ee7a thi\u1ebft b\u1ecb k\u1ebft n\u1ed1i v\u00e0o nh\u00e0. M\u1ed7i Xiaomi H\u1ec7 Th\u1ed1ng L\u01b0\u1edbi AX3000 (2 G\u00f3i) s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111i k\u00e8m v\u1edbi RAM 256MB \u0111\u1ec3 ph\u1ee5c v\u1ee5 cho th\u1ec9nh tho\u1ea3ng ph\u1ee9c t\u1ea1p m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng v\u1edbi s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng l\u1edbn c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb nh\u01b0 nh\u1eefng bu\u1ed5i h\u1ecdp m\u1eb7t gia \u0111\u00ecnh hay c\u00e1c bu\u1ed5i ti\u1ec7c, \u0111\u1ec3 k\u1ebft n\u1ed1i \u1ed5n \u0111\u1ecbnh v\u00e0 \u0111\u00e1p \u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ea3m b\u1ea3o trong th\u1eddi gian.","Kh\u00f4ng ch\u1ec9 ti\u1ebft ki\u1ec7m n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng hi\u1ec7u qu\u1ea3, nh\u01b0ng b\u1ec1n h\u01a1n<\/strong>","M\u1ee5c ti\u00eau \u0110\u00e1nh Th\u1ee9c Th\u1eddi Gian c\u00f4ng ngh\u1ec7 ch\u1ec9 k\u1ebft n\u1ed1i khi m\u1ed9t truy\u1ec1n t\u00edn hi\u1ec7u nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c, n\u1ebfu kh\u00f4ng c\u00f2n l\u1ea1i \u1edf ch\u1ebf \u0111\u1ed9 ng\u1ee7. N\u00e0y hi\u1ec7u qu\u1ea3 l\u00e0m gi\u1ea3m c\u00f4ng su\u1ea5t ti\u00eau th\u1ee5 trung b\u00ecnh khi k\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi thi\u1ebft b\u1ecb Wi-Fi, v\u00e0 k\u00e9o d\u00e0i tu\u1ed5i th\u1ecd s\u1ea3n ph\u1ea9m nh\u1ecbp.","* TWT c\u00f4ng ngh\u1ec7 y\u00eau c\u1ea7u ph\u1ea3i \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ed7 tr\u1ee3 b\u1edfi \u0111i\u1ec3m cu\u1ed1i thi\u1ebft b\u1ecb.","\u0110\u01a1n gi\u1ea3n h\u01a1n, th\u00f4ng minh h\u01a1n tr\u1ea3i nghi\u1ec7m ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng<\/strong>","Xiaomi H\u1ec7 Th\u1ed1ng L\u01b0\u1edbi AX3000 (2 G\u00f3i) h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n th\u00f4ng minh th\u00f4ng qua Xiaomi Home\/app Mi Home, \u0111\u01a1n gi\u1ea3n h\u00f3a vi\u1ec7c c\u1ea5u h\u00ecnh m\u1ea1ng v\u00ec v\u1eady m\u00e0 ngay c\u1ea3 ng\u01b0\u1eddi m\u1edbi s\u1eed d\u1ee5ng c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng truy c\u1eadp t\u1ed1c \u0111\u1ed9 cao c\u00e1c m\u1ea1ng.","M\u1ed9t g\u00f3i, c\u00f3 Th\u00eam Nhi\u1ec1u l\u1ef1a ch\u1ecdn<\/strong>","N\u1ebfu G\u00f3i n\u00e0y kh\u00f4ng \u0111\u00e1p \u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c nhu c\u1ea7u c\u1ee7a b\u1ea1n, ch\u00fang t\u00f4i c\u00f2n cung c\u1ea5p Xiaomi H\u1ec7 Th\u1ed1ng L\u01b0\u1edbi AX3000 (1-G\u00f3i). Cho d\u00f9 b\u1ea1n s\u1ed1ng trong m\u1ed9t c\u0103n h\u1ed9 nh\u1ecf ho\u1eb7c m\u1ed9t ng\u00f4i nh\u00e0 l\u1edbn v\u1edbi nhi\u1ec1u t\u1ea7ng, ch\u00fang ta c\u00f3 quy\u1ec1n theo y\u00eau c\u1ea7u Gi\u1ea3i ph\u00e1p cho b\u1ea1n \u0111\u1ec3 t\u1ea1o ra c\u00e1c k\u1ebft n\u1ed1i Internet b\u1ea1n mu\u1ed1n.","Tho\u00e1ng m\u00e1t h\u00ecnh ch\u1eef nh\u1eadt m\u00e0u \u0111en Cube h\u00ecnh thi\u1ebft k\u1ebf","Che khuy\u1ebft \u0111i\u1ec3m dual-band hi\u1ec7u su\u1ea5t cao \u0103ng ten, th\u00e1p-lo\u1ea1i nhi\u1ec7t ki\u1ebfn tr\u00fac, l\u1edbn k\u00eanh \u0111\u1ed1i l\u01b0u v\u00e0 th\u00eam-l\u1edbn kim lo\u1ea1i t\u1ea3n nhi\u1ec7t \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u1ed5n \u0111\u1ecbnh kh\u1ea3 n\u0103ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng.","Ghi ch\u00fa:","* H\u00ecnh \u1ea3nh tr\u00ean trang n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c minh h\u1ecda v\u00e0 thi\u1ebft k\u1ebf c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m th\u1eadt c\u00f3 th\u1ec3 kh\u00e1c nhau.","* M\u1ed8T Th\u1ea5t B\u1ea1i \u0111\u1ea7u ti\u00ean c\u1ee7a n\u00fat k\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi ISP s\u1ebd c\u1eaft \u0111\u1ee9t truy c\u1eadp Internet cho to\u00e0n b\u1ed9 m\u1ea1ng, ng\u0103n ng\u1eeba t\u1ef1 s\u1eeda ch\u1eefa. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y kh\u00f4ng do \u0111\u00f3 che \u0111\u1ea7u ti\u00ean l\u01b0\u1edbi n\u00fat s\u1eed d\u1ee5ng cho ISP s\u1ee3i quang k\u1ebft n\u1ed1i.","* Ch\u1ec9 Hai Xiaomi H\u1ec7 Th\u1ed1ng L\u01b0\u1edbi AX3000 \u0111\u01a1n v\u1ecb trong b\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c Ti\u1ec1n-k\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi nhau t\u1ea1i c\u00e1c nh\u00e0 m\u00e1y s\u1ea3n xu\u1ea5t-n\u00e0y kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c cung c\u1ea5p cho t\u1ea5t c\u1ea3 c\u1ee7a Xiaomi l\u01b0\u1edbi Router s\u1ea3n ph\u1ea9m.","* 2,976Mbps l\u00e0 t\u1ed1i \u0111a l\u00fd thuy\u1ebft kh\u00f4ng d\u00e2y t\u1ed1c \u0111\u1ed9 khi 2.4GHz (576Mbps) v\u00e0 5GHz (2,402Mbps) ban nh\u1ea1c \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ed3ng th\u1eddi. T\u1ed1c \u0111\u1ed9 th\u1ef1c t\u1ebf c\u00f3 th\u1ec3 kh\u00e1c nhau t\u00f9y thu\u1ed9c v\u00e0o \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n m\u1ea1ng v\u00e0 m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng xung quanh.","* 254 thi\u1ebft b\u1ecb l\u00e0 t\u1ed5ng k\u1ebft h\u1ee3p 2.4G\/5G\/K\u1ebft n\u1ed1i LAN d\u01b0\u1edbi \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n ph\u00f2ng th\u00ed nghi\u1ec7m.","* Ph\u1ea1m vi ph\u1ee7 s\u00f3ng Wi-Fi d\u1eef li\u1ec7u \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1eed nghi\u1ec7m b\u1edfi Xiaomi n\u1ed9i b\u1ed9 c\u1ee7a ph\u00f2ng th\u00ed nghi\u1ec7m. Th\u1ef1c t\u1ebf v\u00f9ng ph\u1ee7 s\u00f3ng Wi-Fi c\u00f3 th\u1ec3 kh\u00e1c nhau do m\u1ea1ng v\u00e0 \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng.","* S\u1eed d\u1ee5ng Wi-Fi 6 (802.11ax), v\u00e0 t\u00ednh n\u0103ng bao g\u1ed3m 160MHz, OFDMA, MU-MIMO, v\u00e0 1024 QAM y\u00eau c\u1ea7u k\u1ebft th\u00fac c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb c\u0169ng h\u1ed7 tr\u1ee3 t\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng v\u1edbi t\u00ednh n\u0103ng.","Xiaomi H\u1ec7 Th\u1ed1ng L\u01b0\u1edbi AX3000(2 G\u00f3i)<\/strong>","L\u00d7W\u00d7H (tr\u00ean \u0111\u01a1n v\u1ecb)","97mm \u00d7 97mm \u00d7 222mm","M\u00e0u s\u1eafc s\u1ea3n ph\u1ea9m","M\u00e0u \u0111en","C\u1ea5u h\u00ecnh ph\u1ea7n c\u1ee9ng<\/strong>","B\u1ed9 vi x\u1eed l\u00fd","Qualcomm\u00aeIPQ5000 Dual-core A53 CPU 1.0GHz","M\u1ea1ng \u0111\u01a1n v\u1ecb x\u1eed l\u00fd","L\u00f5i \u0111\u01a1n 1.0GHz NPU","B\u1ed9 nh\u1edb","256MB","Wi-Fi 2.4G","2 \u00d7 2 (H\u1ed7 tr\u1ee3 IEEE 802.11ax giao th\u1ee9c, L\u00fd Thuy\u1ebft t\u1ef7 l\u1ec7 t\u1ed1i \u0111a l\u00e0 574Mbps)","5GHz Wi-Fi","2 \u00d7 2 (H\u1ed7 tr\u1ee3 IEEE 802.11ax giao th\u1ee9c, L\u00fd Thuy\u1ebft t\u1ef7 l\u1ec7 t\u1ed1i \u0111a l\u00e0 2402Mbps)","\u0102ng ten","Anten t\u0103ng cao","T\u1ea3n nhi\u1ec7t","T\u1ea3n nhi\u1ec7t t\u1ef1 nhi\u00ean","T\u1ed5ng c\u1ed5ng","1 \u00d7 10\/100\/1000Mbps t\u1ef1 th\u00edch nghi WAN Port (Auto MDI\/MDIX)","3 \u00d7 10\/100\/1000Mbps t\u1ef1 th\u00edch nghi LAN Ports (Auto MDI\/MDIX)","\u0110\u00c8N LED b\u00e1o hi\u1ec7u","2 \u0111\u00e8n, H\u1ec7 Th\u1ed1ng \u0111\u00e8n b\u00e1o \u00d7 1, Internet \u0111\u00e8n b\u00e1o \u00d7 1","H\u1ec7 th\u1ed1ng n\u00fat Reset","\u00d7 1","L\u01b0\u1edbi M\u1ea1ng n\u00fat","\u00d7 1","C\u00f4ng su\u1ea5t \u0111\u1ea7u v\u00e0o c\u1ed5ng","\u00d7 1","Giao th\u1ee9c ti\u00eau chu\u1ea9n","IEEE 802.11a\/B\/g\/n\/AC\/r\u00ecu, IEEE 802.3\/3U\/3ab","Kh\u00f4ng d\u00e2y th\u00f4ng s\u1ed1 k\u1ef9 thu\u1eadt","Dual-band","2.4GHz, 5GHz","\u0110i\u1ec1u ch\u1ebf","11b:DSSS:DBPSK(1Mbps),DQPSK(2Mbps),CCK(5.5\/11Mbps)","11a\/G: OFDM:BPSK(6\/9Mbps),QPSK(12\/18Mbps),16QAM(24\/36Mbps),","64QAM(48\/54Mbps)","11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM.","T\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n d\u1eef li\u1ec7u: MCS0-MCS15","11AC: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM.","11ax:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM.","T\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n d\u1eef li\u1ec7u: MCS0-MCS11 (h\u1ed7 tr\u1ee3 2 lu\u1ed3ng).","Ph\u1ea7n m\u1ec1m th\u00f4ng s\u1ed1 k\u1ef9 thu\u1eadt","H\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh","MiWifi ROM, th\u00f4ng minh Router ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng h\u1ec7 th\u1ed1ng d\u1ef1a tr\u00ean OpenWRT","Wifi M\u00e3 H\u00f3a","WPA-PSK\/WPA2-PSK\/WPA3-SAE m\u00e3 h\u00f3a,","\u0110i\u1ec1u khi\u1ec3n truy c\u1eadp kh\u00f4ng d\u00e2y (m\u00e0u \u0111en v\u00e0 tr\u1eafng danh s\u00e1ch), SSID \u1ea9n","\u1ee8ng d\u1ee5ng qu\u1ea3n l\u00fd","H\u1ed7 tr\u1ee3 WEB, Android, IOS","M\u00f4i Tr\u01b0\u1eddng l\u00e0m vi\u1ec7c","Nhi\u1ec7t \u0110\u1ed9 m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng l\u00e0m vi\u1ec7c","0-40 \u2103","\u0110\u1ed9 \u1ea9m ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng","10%-90% RH (kh\u00f4ng ng\u01b0ng t\u1ee5)","Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 l\u01b0u tr\u1eef","-40-70 \u2103","\u0110\u1ed9 \u1ea9m l\u01b0u tr\u1eef","5%-90% RH (kh\u00f4ng ng\u01b0ng t\u1ee5)","N\u1ed9i dung \u0111\u00f3ng g\u00f3i","Xiaomi H\u1ec7 Th\u1ed1ng L\u01b0\u1edbi AX3000","H\u01b0\u1edbng D\u1eabn s\u1eed d\u1ee5ng","D\u00e2y ngu\u1ed3n","D\u00e2y c\u00e1p m\u1ea1ng"]

3 Cổng 10/100Mbps Ethernet Router Module Thiết Kế Module Ethernet Router Mô Đun Cho Ethernet Pcba Ban OEM Bo Mạch Chủ best router extender

Item Code: 4000606403655
Price: $ 38.02 $ 40.88
["B\u1ed9 \u0110\u1ecbnh Tuy\u1ebfn kh\u00f4ng d\u00e2y Th\u00f4ng S\u1ed1 K\u1ef9 Thu\u1eadt","B\u1ed9 \u0110\u1ecbnh Tuy\u1ebfn kh\u00f4ng d\u00e2y","Ph\u1ea7n c\u1ee9ng Quy c\u00e1ch","\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng","Ti\u00ean","Chip gi\u1ea3i ph\u00e1p","CPU: MT7628AN","Theo ti\u00eau chu\u1ea9n","IEEE802.3u MDI\/MDIX 10\/100 Fast Ethernet","IEEE802.11b\/G kh\u00f4ng d\u00e2y giao ti\u1ebfp M\u1ea0NG LAN","IEEE 802.11n Wireless LAN","DDR","64 Mbyte","B\u1ed9 nh\u1edb Flash","16 M t\u00f9y ch\u1ecdn","Ngu\u1ed3n \u0111i\u1ec7n DC","5 V","CPU t\u1ea7n s\u1ed1","650 MHZ","\u0102ng ten","T\u00edch h\u1ee3p 2.5dBi Omnidirectional Antenna","\u0102ng ten c\u1ea5u h\u00ecnh","2","\u00d7","2"," (","2","TX,","2","RX)","C\u00f3 d\u00e2y giao di\u1ec7n","3 c\u00f3 d\u00e2y c\u1ed5ng","Ethernet v\u1eadt l\u00fd t\u1ef7 l\u1ec7","10\/100 Mbps","N\u00fat Reset","\u0110\u1eb7t l\u1ea1i thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ebfn nh\u00e0 m\u00e1y c\u00e0i \u0111\u1eb7t","H\u1ec7 th\u1ed1ng n\u00e2ng c\u1ea5p ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p","H\u1ed7 tr\u1ee3 cho C\u00f3 d\u00e2y ho\u1eb7c kh\u00f4ng d\u00e2y k\u1ebft n\u1ed1i t\u1edbi c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb v\u00e0 n\u00e2ng c\u1ea5p th\u00f4ng qua trang web.","H\u1ed7 tr\u1ee3 n\u00e2ng c\u1ea5p t\u1eeb c\u00f3 d\u00e2y c\u1ed5ng th\u00f4ng qua TFTP.","\u0110\u00e8n LED \u0111\u1ed9 n\u00e9t","\u0110\u00e8n B\u00e1o ngu\u1ed3n \u0111i\u1ec7n","L","C\u00f4ng su\u1ea5t \u00e1nh s\u00e1ng tr\u00ean: B\u1eadt\/H\u1ec7 th\u1ed1ng b\u1eaft \u0111\u1ea7u","L","C\u00f4ng su\u1ea5t \u00e1nh s\u00e1ng off: T\u1eaft ngu\u1ed3n\/h\u1ec7 th\u1ed1ng t\u1eaft","C\u00f3 d\u00e2y \u0111\u00e8n b\u00e1o","L","T\u1eaft: C\u1ed5ng Ethernet l\u00e0 b\u1ecb ng\u1eaft k\u1ebft n\u1ed1i.","L","\u0110\u00e8n chi\u1ebfu s\u00e1ng: C\u1ed5ng Ethernet l\u00e0 \u0111\u00fang c\u00e1ch k\u1ebft n\u1ed1i.","L","Nh\u1ea5p nh\u00e1y: G\u00f3i Tin \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c truy\u1ec1n","Kh\u00f4ng d\u00e2y \u0111\u00e8n b\u00e1o (AP Mode)","L","T\u1eaft \u0111\u00e8n: kh\u00f4ng d\u00e2y t\u1eaft","L","Nh\u1ea5p nh\u00e1y: G\u00f3i Tin \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c truy\u1ec1n","Y\u00eau c\u1ea7u c\u00f4ng su\u1ea5t","5VDC @ 1M\u1ed8T<\/font>","T\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n t\u1ea3i","11b: 11 M, 5.5 M, 2 M, 1 Mbps","11","g",": 54 M, 48 M, 36 M, 24 M, 18 M, 12 M, 9 M, 6 Mbps","HT20:","6.5 M, 13 M, 19.5 M, 26 M, 39 M, 5","2","M, 58.5 M, 65 M,","13 M, 26 M, 39 M, 52 M, 78 M, 104 M, 117 M","81 M, 104 M, 108 M, 117 M,","130 M","HT40: 13.5 M, 27 M, 40.5 M, 54 M, 81 M, 108 M, 121.5 M, 135 M, 27 M, 54 M, 81 M, 108 M, 162 M, 216 M, 243 M, 270 M","Ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p truy\u1ec1n","Tr\u1ef1c ti\u1ebfp Chu\u1ed7i Tr\u1ea3i Ph\u1ed5 (DSSS)","\u0110i\u1ec1u ch\u1ebf","OFDM\/BPSK\/QPSK\/CCK\/DQPSK\/DBPSK","T\u1ea7n s\u1ed1 THU S\u00d3NG RF","Trung Qu\u1ed1c: 2412 GHz \u0111\u1ebfn 2484 GHz (Shinso 1-Shingo 13)","C\u00f4ng su\u1ea5t ti\u00eau th\u1ee5 (9 V)","\u2266","0.8A","C\u00f4ng su\u1ea5t \u0111\u1ea7u ra @ 25 \u00b0C","(\u00b11. 5dB)","802.11","B","17","\u00b1","2","DBm","802.11","g","6-24Mbps","15.0","\u00b1","2","DBm","36-48Mbps","15.0","\u00b1","2","DBm","54 Mbps","15.0","\u00b1","2","DBm","802.11n","HT20","MC 0-3","15.0","\u00b1","2","DBm","MC 4","16.0","\u00b1","2","DBm","MC 5","15.0","\u00b1","2","DBm","MC 6","15.0","\u00b1","2","DBm","MC 7","14.0","\u00b1","2","DBm","HT40","MC 0-3","15.0","\u00b1","2","DBm","MC 4","16.0","\u00b1","2","DBm","MC 5","15.0","\u00b1","2","DBm","MC 6","15.0","\u00b1","2","DBm","MC 7","14.0","\u00b1","2","DBm","\u0110\u1ed9 nh\u1ea1y","IEEE 802.11b","1 Mbps","\u2266","-9","3","DBm","11 Mbps","\u2266","-8","7","DBm","IEEE 802.11","M\u1ed9t","6 Mbps","\u2266","-","91","DBm","54 Mbps","\u2266","-7","2","DBm","IEEE 802.11n","HT 20","MC 0","\u2266","-8","6","DBm","MC 7","\u2266","-","68","DBm","HT 40","MC 0","\u2266","-8","3","DBm","MC 7","\u2266","-6","5","DBm","Ph\u1ea7n m\u1ec1m th\u00f4ng s\u1ed1 k\u1ef9 thu\u1eadt","\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng","Ti\u00ean\/gi\u00e1 tr\u1ecb M\u1eb7c \u0111\u1ecbnh","Ti\u00eau chu\u1ea9n","IEEE 802.3 v\u00e0 802.3u 10Base-T v\u00e0 100Base-TX l\u1edbp v\u1eadt l\u00fd ti\u00eau chu\u1ea9n","IEEE 802.11b\/g\/n Giao th\u1ee9c","S\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u1ee5p
\n<\/strong>"]
Hot
Sale

best router booster Meshforce Lưới Hệ Thống WiFi M3s Lên Đến 8,000 Sq. Ft. Toàn Bộ Nhà Độ Phủ Router Gigabit Wi-Fi Cho Internet Không Dây Mạng modem router combos

Item Code: 1005003482990434
Price: $ 270.33 $ 342.91
["M\u00f4 h\u00ecnh","YiOBYiOR Meshforce M3s","To\u00e0n-Nh\u00e0 V\u00f9ng Ph\u1ee7 S\u00f3ng","L\u00ean \u0111\u1ebfn 6000 feet vu\u00f4ng","Ho\u00e0n h\u1ea3o cho","Trung b\u00ecnh v\u00e0 l\u1edbn k\u00edch th\u01b0\u1edbc ng\u00f4i nh\u00e0","K\u1ebft n\u1ed1i Wifi","Wifi Dual-band radio, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi 2.4 GHz v\u00e0 5 Ghz, IEEE 802.11a\/B\/g\/n\/AC","K\u1ebft n\u1ed1i c\u00f3 d\u00e2y","M\u1ed7i m\u1eaft l\u01b0\u1edbi \u0111i\u1ec3m c\u00f3 2 c\u1ed5ng Gigabit cho WAN v\u00e0\/ho\u1eb7c k\u1ebft n\u1ed1i LAN","T\u00ednh N\u0103ng c\u01a1 b\u1ea3n","Ph\u00e1t S\u00f3ng SSID, Beamforming, MU-MIMO","T\u00ednh N\u0103ng cao c\u1ea5p","Ki\u1ec3m so\u00e1t c\u1ee7a cha m\u1eb9, m\u1ea1ng Kh\u00e1ch, Nhanh Ch\u00f3ng chuy\u1ec3n v\u00f9ng, Th\u00f4ng Minh QoS, Chuy\u00ean D\u1ee5ng backhaul, v. v.","C\u1ea7n thi\u1ebft cho thi\u1ebft l\u1eadp","IOS 9.0 tr\u1edf l\u00ean, Android 4.4 ho\u1eb7c sau \u0111\u00f3 thi\u1ebft b\u1ecb v\u00e0 d\u1ecbch v\u1ee5 Internet","Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9","Nhi\u1ec7t \u0110\u1ed9 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng: 0 \u2103 ~ 40 \u2103 Nhi\u1ec7t \u0110\u1ed9 B\u1ea3o Qu\u1ea3n: -40 \u2103 ~ 70 \u2103","K\u00edch th\u01b0\u1edbc","91*91*93mm (3.58 n\u0103m. X 3.58 in. X 3.66 in)","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m Bao G\u1ed3m","3 \u00d7Meshforce Wifi \u0110i\u1ec3m, 3 \u00d7Power Adapter, 1 \u00d7Ethernet C\u00e1p, 1 \u00d7Quick B\u1eaft \u0110\u1ea7u H\u01b0\u1edbng D\u1eabn"]
Sale

best router extender Cioswi 1200Mbps Router Dual Band Gigabit Wireless Router 4G LTE RAM 256MB Flash 16MB with 3G 4G LTE Modem SIM Card Slot wifi router booster

Item Code: 1005002946303675
Price: $ 256.28 $ 368.74
["Cioswi WG3526 1200Mbps Dual Band Gigabit Wireless Router 4G LTE Router RAM 256MB Flash 16MB With 3G 4G LTE Modem SIM Card Slot","Features<\/strong>","* MTK7621A Stable CPU","* Dual-band 1200Mbps Gigabit Ports 11AC 4G wifi router","* 1*Wan+ 4*Lan+1*USB 3.0+ 1*Sim Card+1*SD Slot","* Preload ZBT-OS firmware,based on OpenWRT","* Support 4G Cat4 & Cat6 Module,high speed performance","* Support GPS expansion (Customize)","* Two methods to supply network: Wan Cable Network & 4G Sim Card Network","Notice:<\/strong>","(NO 4G) EU Plug-----It doesn't support SIM Card, because has not 4G Modem inside.<\/strong>","4G EU Type 1(CAT4  EC25-E)<\/strong>","4G:FDD LTE:B1\/B3\/B5\/B7\/B8\/B20","4G: TDD LTE:B38\/B40\/B41","3G: UMTS:B1\/B5\/B8","2G: GSM:850\/900\/1800\/1900MHz","Applicable to countries in Asia and Europe<\/strong>","4G EU Type 2(CAT6  EP06-E )<\/strong>","4G: LTE-FDD: B1\/B3\/B5\/B7\/B8\/B20\/B28\/B32","4G: LTE-TDD: B38\/B40\/B41","2\u00d7CA: B1+B1\/B5\/B8\/B20\/B28;","B3+B3\/B5\/B7\/B8\/B20\/B28;","B7+B5\/B7\/B8\/B20\/B28;","B20+B32 ; B38+B38; B40+B40; B41+B41","3G: WCDMA: B1\/B3\/B5\/B8","Applicable to countries in Asia and Europe<\/strong>","4G EU Type 3(CAT4  NL668-EU)<\/strong>","4G: FDD: B1\/3\/5\/7\/8\/20","4G: TDD: B38\/40\/41","3G: WCDMA: B1\/5\/8","2G: GSM: 850\/900\/1800MHz","Suitable for European countries<\/strong>","4G AU Type 1(CAT4  NL668-EAU)<\/strong>","4G: FDD:B1\/3\/5\/7\/8\/20\/28 TDD:B38\/40\/41","3G: WCDMA: B1\/5\/8","2G: GSM: 850\/900\/1800MHz","Suitable for European and Australian countries<\/strong>","4G USA Type 1(CAT4  EC25-AFFA)<\/strong>","4G: LTE FDD: B2\/B4\/B5\/B12\/B13\/B14\/B66\/B71","3G: WCDMA: B2\/B4\/B5","Applicable to North American countries<\/strong>","4G USA Type 2(CAT6  EP06-A)<\/strong>","LTE-FDD: B2\/B4\/B5\/B7\/B12\/B13\/B25\/B26\/","B29 \/B30\/B66","2\u00d7CA: B2+B2\/B5\/B12\/B13\/B29","B4+B4\/B5\/B12\/B13\/B29","B7+B5\/B7\/B12\/B26;","B25+B5\/B12\/B25\/B26","B30+B5\/B12\/B29","B66+B5\/B12\/B13\/B29 \/B66","WCDMA: B2\/B4\/B5","Applicable to North American countries<\/strong>","4G Global Type (CAT12  MC7455)<\/strong>","4G: LTE(B1--B5, B7,B12,B13,B20,B25,B26,B29,B30,B41)","3G: WCDMA(B1,B2,B3,B4,B5,B8) ; TD-SCDMA; CDMA 1XRTT\/EV-DO Rev A","2G: GSM\/gprs\/edge","Suitable for global frequency bands<\/strong>","If you don't know which version is suitable for your country\/region, you can check the frequency band of your country\/region through the following URL, or you can contact us and we will recommend the appropriate version for you!<\/strong>","https:\/\/www.frequencycheck.com\/","Package list:","1 X WE3526 Router","1 X Network cable","1 X Power adapter","1 X 4G card set","1 X Manual"]
Sale

spectrum wifi extender WiFi Router AC1200 for Home, Wireless Router, Dual Band WiFi Router with 4 Gigabit LAN Ports, Coverage up to 3500 sqft, Supports best modem router combos for gaming

Item Code: 1005003528260519
Price: $ 86.14
["VICTURE AC1200 Dual Band WiFi Router for Home\/Office<\/strong>","Dual-band WiFi","The wifi router upgrades to 1200Mbps high speed internet. 300 Mbps on 2.4 GHz (Supports 802.11b\/g\/n WiFi standard) + 867 Mbps on 5 GHz (802.11a\/n\/ac)","Multiple LAN Ports and Wider Wireless Coverage","This router with 4 Gigabit LAN ports. Up to 3500 sqft wireless coverage and connects up to 27 devices.","Guest Network and Parental Control","This router can protect your online privacy by creating a guest network . In addition, you can set parental control to limit your child's use of your network.","Support WPS","With WPS, this router can connect one-click connection, more convenient and fast.Convenient parental controls support you pause device internet access, view site history usage anytime","Product Features","1.Dual Band High-Speed Internet","Wifi router supports  2.4GHz\/5GHz dual-band connection.","The transmission speed of the combined wireless network can up to 1200 Mbps, 300Mbps for 2.4GHz connection and 867Mbps for 5GHz connection.","2.Support Multi-device Connection","The wifi router has 4 gigabit lans ports and 1 wan port, which can provide stable connect up to 27 devices, covering an area of 3500 sqft.","3.Parental Control and Guest Wi-Fi","You can set a separate guest mode as needed to ensure network security, and set the parent mode to flexibly adjust the time your children use the network.","4.Easy Setup Step  ","Just 3 steps!","First, plug internet Ethernet cable into router.","Secondly, web-page setting walks your through steps.","Finally, use the wifi router!","After-sales Service","If you have any problems, you can contact the after-sales channels in our manual.","Tips:<\/strong>","1. Please place your router in an open environment and try not to go through walls.","2. In order to reduce wireless interference, you can remove some devices in the settings when you connect to the router for the first time, such as nearby wireless networks or other network products.","3. You can use WEP, WPA or WPA2 modes, because these modes can better protect your connection security, even if hackers, they can't invade.","4. If you have to unplug or restart the router frequently to solve the problem of speed or signal loss, you can use this router with a smart socket."]

router range extender E610 Sim Card 4g Wifi Router Wireless CPE Router CAT4 150Mbps FDD/TDD Unlock 4G LTE Router With External Antennas WAN/LAN RJ45 router amplifier

Item Code: 1005002592550386
Price: $ 139.99 $ 259.99
Sale

New Xiaomi Redmi Router AX5400 WiFi 6 VPN Mesh Repeater OFDMA MU-MIMO 512MB Qualcomm Chip 2.5G Network Port Signal Booster PPPOE wifi mini router

Item Code: 1005003948738410
Price: $ 201.98 $ 250.59
["Specification<\/strong>","Router Dimensions"," 241 x 182 x 228mm"," Router Color"," Black"," Processor"," Qualcomm IPQ5018"," Network acceleration engine"," 1.0GHz NPU"," RAM"," 512MB"," 2.4G Wi-Fi"," 2\u00d72 (supports up to IEEE 802.11ax protocol, the theoretical maximum rate can reach 574Mbps)"," 5G Wi-Fi"," 4\u00d74 (supports up to IEEE 802.11ax protocol, the theoretical maximum rate can reach 4804Mbps)"," Product antenna"," 4 external antennas"," Product heat dissipation"," natural heat dissipation"," Machine interface"," 1 10\/100\/1000\/2500M self-adaptive WAN\/LAN port (Auto MDI\/MDIX)"," 1 10\/100\/1000M auto-adaptive WAN\/LAN port (Auto MDI\/MDIX)"," 3 10\/100\/1000M auto-adaptive LAN ports (Auto MDI\/MDIX)"," LED indicator"," 7 (top status indicator \u00d7 1, network port light \u00d7 5, atmosphere light \u00d7 1)"," System reset button"," 1"," Power input interface"," 1"," Mesh button"," 1"," Protocol standard"," IEEE 802.11a\/b\/g\/n\/ac\/ax, IEEE 802.3\/3u\/3ab\/3bz","Certification standard: GB\/T9254-2008; GB4943.1-2011"," Dual Band"," 2.4GHz and 5GHz"," Wireless channel"," 2.4GHz Channel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Tookfun"," 5GHz Channel: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165"," Operating system"," MiWiFi ROM, an intelligent routing operating system based on OpenWrt deep customization"," Wireless security"," WPA-PSK\/WPA2-PSK\/WPA3-SAE encryption, wireless access control (black and white list), SSID hiding, intelligent anti-rubbing network"," Management application"," support Web, Android, iOS, Tookfun"," Working environment temperature"," 0-40\u2103"," Working humidity"," 10%-90%RH (non-condensing)"," Storage temperature"," -40-70\u2103"," Storage humidity"," 5%-90%RH (non-condensing)","Redmi Gaming Router AX5400","Main Features","\u25cf 5400 megabit wireless speed","\u25cf OFDMA+MU-MIMO","\u25cf Dual WAN access + dual LAN aggregation","\u25cf Built-in 4 major game accelerators, Suitable for any game worldwide","\u25cf 6 independent high performance signal amplifiers","\u25cf One-click Mesh networking, Building a Whole House Game Network","\u25cf Using a new generation of WiFi6 enhanced version, the 5GHz bandwidth is directly doubled","\u25cf It supports up to 2.5Gbps bandwidth rate transmission, undertakes home broadband beyond gigabit","\u25cf Using Qualcomm high-performance router chips to greatly improve data processing capabilities and reduce network congestion","\u25cf 512MB large memory, it supports 248 devices online at the same time","Detailed parameters","Redmi Gaming Router AX5400","All-platform game acceleration, allowing you to play games more smoothly","5400 megabit wireless speed","With the ultra-high speed of the router, Download large-scale games and 4K high-definition movies very fast; game operations can also bring a smoother operating experience, helping you feel overwhelming","Router Configuration WiFi6 Enhanced","Speed soars, 120% faster*","Using a new generation of WiFi6 enhanced version, the 5GHz bandwidth is directly doubled*, With devices that support 4K QAM, the 5GHz speed is accelerated by an additional 20%* by further compressing the data density.","OFDMA+MU-MIMO","The two major \"multi-device transmission technologies\" have joined forces to transmit a maximum of 16 devices at a time*, Games, live broadcasts, and video calls do not affect each other, and share high-speed Internet with family and friends, making parties even more enjoyable.","2.5G ultra-high-speed network port","It supports up to 2.5Gbps bandwidth rate transmission, undertakes home broadband beyond gigabit, and obtains a higher-speed gaming experience; with a higher upper limit, it can also fully meet the broadband upgrade in the next few years.","Qualcomm Professional Chip","High energy throughout the process, stable output","Using Qualcomm high-performance router chips, in addition to the CPU responsible for computing, an independent NPU core is added to greatly improve data processing capabilities and reduce network congestion","Independent gaming network port","Game first, independent transmission","Open up a high-speed channel for end-game e-sports, independently accelerate the game, reduce the delay, and obtain a smoother and faster gaming experience.","512MB large memory","Designed for multi-device families, it supports 248 devices online at the same time*. Whether it is mobile phones, computers, game consoles and other game devices, or whole-house smart devices such as TVs and sweeping robots, they can be connected to the Internet stably and respond quickly.","Dual WAN access + dual LAN aggregation","Break the upper limit and provide more possibilities","It not only supports access to superimposed operator broadband through dual WAN, but also supports dual LAN aggregation to connect multi-network port devices such as NAS, build a family high-speed private cloud disk, break the gigabit limit, and explore more high-speed transmission methods.","Built-in 4 major game accelerators, Suitable for any game worldwide","Game accelerator benefits are prepared for console and PC gamers, support PS, Xbox, Switch and other devices, optimize game nodes, reduce update and download time, and greatly improve global game stability and fluency.","6 independent high performance signal amplifiers","The independent signal amplifier can effectively enhance the signal transmission power, bring a stronger wall penetration effect, wider coverage, easily cover large houses","Xiaomi mobile phone exclusive acceleration","Intelligently identify Xiaomi\/Redmi phones*, enable exclusive acceleration in mobile game scenarios, cover mainstream mobile games, and reduce delays","One-click Mesh networking, Building a Whole House Game Network","Equipped with self-developed Mesh technology, it can form a Mesh network* with multiple Xiaomi\/Redmi routers. Whether it is a super-large apartment or a complex apartment such as a duplex villa, it can easily achieve seamless roaming throughout the house and create a full-scene game network.","Racing car streamline shape","RGB lighting effects, immersive gaming atmosphere","The 16 million color adjustable ambient light supports custom light color*, and there are a variety of breathing light effects to choose from, which can fill the exclusive gaming atmosphere","*Setting method: Enter the Mi Home App-Router management page to set the lighting color and lighting effect.","Automatically discover smart devices","Packing list","Router \u00d7 1","Manual \u00d7 1","Power cord \u00d7 1","Network cable \u00d7 1","Notes:<\/strong>","* The 5400 megabit level is the wireless rate specification level of the router, including the theoretical rate of 574Mbps in the 2.4G band and 4804Mbps in the 5G band.","* Calculated compared to the theoretical rate of the WiFi6 5G frequency band of 4\u00d74 80MHz.","* When used with terminals that support 4K QAM technology, the theoretical rate of 5G frequency band is 20% higher than that of 1024 QAM technology, and the actual rate will vary depending on the terminal and the environment.","* MU-MIMO and OFDMA technologies require terminal equipment support, and 16 terminal equipment are served as theoretical data, and the data source is Qualcomm.","* Data forwarding speed improvement data comparison Redmi gaming router AX5400 before and after the NPU is turned on and off, the data comes from Xiaomi Lab \"Redmi Gaming Router AX5400 Test Report\".","* 248 units are the comprehensive access value of 2.4G\/5G\/LAN under laboratory conditions.","* The supported game devices are for reference only, please refer to the corresponding Accelerator Network instructions for details.","* It can be networked with the latest software versions of Xiaomi routers AX9000\/AX6000\/AX3600\/AX3000\/AX1800 and Redmi routers AX3000\/AX1800\/AX5\/AX6\/AX6S. The maximum number of connected devices in the entire mesh network is 10. The carrier-customized version does not currently support mixing with retail products.","* The product pictures on the above pages are for illustration only, the actual product may have slightly different effects, please refer to the actual product.","* One-key network distribution requires the device to support Xiaomi FunConnect, which is subject to the device manual. A Xiaomi smart device that is not connected to the network means that the device is in the initialization state. If the device has been connected to the network, it can be reset by itself. The specific reset method is subject to the device manual.","* Power stability test, hardware structure reliability test, memory stress test, multi-device simultaneous online test, harsh environment test, flash storage device reliability test, the data are all from the \"Routing Reliability Test Report\" of Xiaomi Lab.","* The content and functions displayed on the above pages cannot be guaranteed to provide permanent services, and may be adjusted due to changes in copyright, business or technical conditions. If the changes are no longer notified separately, please refer to the actual content and functions of the product.","We have Europe & Russia & South Korea & United Kingdom & Brazil & United States Local Warehouse:<\/strong>","If you want fast delivery, Please choose \"Shipping from Local Warehouse\", you will enjoy the local service, This is free shipping.(The goods have passed through customs to the local warehouse, and the store seller has paid customs tax.)","

","Warranty:<\/strong>","We guarantee that all products are brand original and brand new.","We offer two year official warranty for all electronic product, If there is any damage, You can send the product to the nearest repair center, Or we will send you free parts, you can install them easily by yourself (Please be assured that we will send you the installation video), But if it is damaged by human factors, or if it is destroyed by external forces, you need to pay extra repair fees.","Any after sales service if you need, please contact us via Facebook or VK. @tookfun","

","Return Policy:<\/strong>","According to the rules, the product has 15 days no reason to return policy, if you don't like the product, please tell us the reason, you can return it and get a full refund.","We guarantee satisfactory service for honest and reasonable buyers.","

","Shipping Time And Customs From China:<\/strong>","When you choose the goods to be shipped from China, We will use the best shipping method to ship the product, 3-10 days in East Asia, 7-15 days in Europe, 10-15 days in North America, 12-20 days in South America, 7-15 days in Australia.","Buyers are responsible for custom taxes, If you have special requirements for customs declaration value, please contact us and leave a message when you place the order. (For European countries, our store will pay customs tax)","

","Contact Us & Feedback:<\/strong>","If your product has any problems, broken, quality problems, please don't worry, and please don't leave bad feedback. Please send us an email first, we will reply to you as soon as possible, please allow us to respond within 12 hours.","We understand your mood and will provide the best solution for you, please give us the chance to solve the problem. In any case, please feel free to contact us, we are always here.","Our goal is to make sure you have a happy shopping experience and pleasant shopping with us.","If you are satisfied with our service, please leave us positive feedback and rate the details of the transaction (Detailed Seller Ratings) with a \"PERFECT 5 stars\". Your recognition will make us more confident to develop business and serve you better.","Look forward to and thank you for your trust.","

","About TookFun:<\/strong>","TOOKFUN Store is a quality shopping store, Our belief is to adhere to high-quality products, fast and courteous service, best prices, help dear buyers quickly find the ideal product, reduce the difficulty of choosing the product.","We hope to spread health and smart to more families, increase your family's happiness,","enjoy your better life and enjoy your time.","We look forward to your order, this is trust and responsibility, we will defend it.","Thank you very much.","If you like our products, please add our shop to your \"My Favorites\" list.","We will send the correct plug adapter or conversion plug for your country.<\/strong>","EU Plug Adapter (2 Pin Round Pin)
Most Europe Countries,Most African Countries,Most Middle East Countries,South Korea,Chile,Paraguay,etc.","US Plug Adapter (2 Pin Flat Pin)
United States,Canada,Most North and South American Countries,Japan,Philippines,Thailand,etc.","Australia\/New Zealand (2 Pin Plug Adapter)
Australia,New Zealand,Argentina","UK Plug Adapter (3 Pin Flat Pin)
England,Ireland,Scotland,Hongkong,Pakistan,Singapore,Malaysia,Vietnam,etc."]
Sale

router amplifier YLMOHO 4G Wifi Router Wireless CPE Gateway Dual Band B5 B7 B28 2.4G Cat6 300Mbps 5.8G 866Mbps Mobile Hotspot Modem AP 6 Antenna wifi booster extender

Item Code: 1005002642058154
Price: $ 126
["\u91c7\u96c6","Features at a glance:","- 4G WiFi router provides a wireless transmission speed up to 5.8G 866Mbps
- Produce a 2.4GHz WFi hotspot with a powerful 300 square meter WiFi coverage
- Internet connection sharing reaches to 32 WiFi users
- Internal dual-antenna, selectable 4G \/ 3G signal
- A stylish and slim design to fit in perfectly with your home
- With LED display, see the status easily","Note:we all send the EU Plug,if you want US plug contact us","Notes:","This router is unlcoked. But different operators have different frequency bands in different countries.","This version can work in most of Europe Asia Africa countries.","4G\/LTE-FDD: B1\/B3\/B5\/B7\/B8\/ B20 B28 (700 800 850\/900\/1800\/2100Mhz 2600 )","4G\/LTE-TDD: B38\/B39\/B40\/B41 (1900\/2300\/2500\/2600MHz)","3G\/WCDMA: B1\/B5\/B8 (2100\/850\/900MHz)","LT260-2:
Frequency bands:
4G FDD(B1\/B3\/B5\/B8), TDD(B38\/B39\/B40\/B41), 3G WCDMA(B1\/B5\/B8)
Applicable to most countries in Asia, such as Israel, South Korea, India, Kazakhstan, Sri Lanka, Thailand, Japan, Singapore, Indonesia, etc.","LT260-3:
Frequency bands:
4G FDD(B1\/B3\/B5\/B7\/B8\/B20 B28), TDD(B38\/B39\/B40\/B41),
3G WCDMA(B1\/B5\/B8)
Applicable to Europe, Africa, Asia, all countries and regions, such as Russia, Israel, South Korea, Spain, Brazil, Ukraine, France, Italy, Netherlands, India, Nigeria, Switzerland, Kazakhstan, Poland, Ghana, etc.","Please notice:","1.As we all know that have so many operator and frequncy in the world ,so please check the frequancy of the sim card Compared with our goods,if you do not know the frequncy ,please ask your operator first.","2.If the frequncy is right ,but can not connnect automaticly,for this can enter the ip address ,then","setting the APN","of the sim(the info can consult operator)","3.If signal is unstable, you can also manage the settings page,","lock 4G or 3G","network, can effectively improve the stability of the network.","Our factory and certificate,you can trust us,thanks."]
new

router and repeater YLMOHO 4G VoLTE Wifi Router Wireless Voice Call Router Mobile Hotspot Broadband Telephone Modem With Sim Slot RJ11 4 LAN Port router and repeater

Item Code: 1005002662008015
Price: $ 123.8
["4G CPE Router Support RJ11 Voice \/RJ45\/ External Antennas LTE TDD & FDD LTE Router<\/strong>","Please notice:","1.As we all know that have so many operator and frequncy in the world ,so please check the frequancy of the sim card Compared with our goods,if you do not know the frequncy ,please ask your operator first.","2.If the frequncy is right ,but can not connnect automaticly,for this can enter the ip address ,then","setting the APN","of the sim(the info can consult operator)","3.If signal is unstable, you can also manage the settings page,","lock 4G or 3G","network, can effectively improve the stability of the network.","Our factory and certificate,you can trust us,thanks."]

Unlocked Vodafone Mobile Wi-Fi R227h huawei R227 Same E5785 Cat6 Wifi Router Modem Router 4G lte Sim WiFi Hotspot router extender

Item Code: 1005003228479875
Price: $ 130.4 $ 140
["Vodafone has recently launched a new Mobile Wi-Fi router, calls it R227h. It is Huawei make and features Cat-6 LTE. Apart from the Cat-6 LTE, the device is backward compatible with UMTS (3G) &  bands.","According to the Vodafone official website, the R227h measures 125.6 x 70.5 x 13.8mm and weight is approx 150gms. The device comes in only beautiful Black color. There is an LCD (1.45) to watch the download speed, connection time, network name, signal strength, WiFi status, SMS, and battery capacity. It has a big 3000 mAh Li-pol battery that can operate up to 8 hrs on its WiFi.","Specifications:","* 4G LTE Cat6 mobile WiFi router","* Support 4G LTE Band 1\/3\/7\/8\/20 (800\/900\/1800\/2100\/2600MHz)","* LTE Peak download speed to 300mbps and upload speed to 50mbps","* WLAN: 802.11 a\/b\/g\/n\/ac, dual band 2.4GHz and 5GHz","* Support up to 16 wireless users simultaneously","* Removable 3000mAh battery, up to 12 hours working time on a single charge","* Two connectors for external 4G LTE\/3G antenna","* USB: Micro USB port","package :","huawei r227  \uff08 Vodafone logo)","battery  (3000mah)","usb cable"]
Sale

Huawei Wireless Router 5G CPE Win H312-371 with sim card Huawei Wireless modem 5G Hub router amplifier

Item Code: 32821887664
Price: $ 1599
["\u00b9 antenna gain.","\u00b2 peak DL rate provides a fast network experience no matter connected to LAN or Wi-Fi.","\u00b3; it also features OFDMA, 2x2 MU MIMO and beamforming.","Huawei 5G CPE Win H312-371"]

Global Version Xiaomi WiFi Router Amplifier Pro Router 300M Network Expander Repeater Power Extender Roteador 2 Antenna Home router range extender

Item Code: 32971278106
Price: $ 71.03 $ 76.27
["Please note:The link now have two version:","One is Chinese CN version,it is US plug,And need to work with mihome app location for Mainland China.","Another one is Global EU version,it is EU plug,and can work with mihome app direct.When you make order,please choose right version.","Real photo for Chinese version US plug","Original Xiaomi Pro 300M WiFi Amplifier for Mi Router","Main Features:","Xiaomi","Mi WiFi Range Extender AC1200",", extend your home wifi in 2.4GHz and 5 GHz band","Up to 1200 Mbps transfer rate - Dual band WiFi - Ethernet port - Access point mode - Smartlink - Smart signal indicator - Easy to configure<\/strong>","Support for dual networks and Ethernet connectivity, that's what you'll find in the new","Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200<\/strong>",". The evolution of the","Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro<\/strong>","that brings","dual 2.4GHz and 5GHz bands<\/strong>","to your home, reaching a combined speed of","up to 1200 Mbps<\/strong>",", being compatible with the 802.11ac (WiFi 5) standard.","Ethernet port","In addition, the new","Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200<\/strong>","has a","10\/100 Mbps Ethernet port<\/strong>",". This allows you to turn the WiFi repeater into an access point by simply connecting a cable to your router. In addition, this model has an","smart signal indicator<\/strong>","with a simple colour-coded indicator light that allows you to find the best location for optimal coverage.","More stable connection","To achieve a more stable connection than the previous model, the new","Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200<\/strong>","has a","64Mb RAM memory<\/strong>",". It keeps its two antennas, albeit improved ones that achieve a transmission power of <20dB (2.4GHz) and <23dB (5GHz). In addition, once you connect it to one of the networks, if the transmissions between the router and the extender fail, it will create an automatic connection to another band. You can configure it with the","Mi Home APP<\/strong>",", compatible with both Android and iOS.","Technical specifications<\/strong>","Brand","Xiaomi","Model","RA75","P \/ N","DVB4270GL","RAM","64Mb","Communication standards","IEEE 802.11ac \/ n \/ a 5GHz, IEEE 802.11n \/ b \/ g 2.4GHz","Wifi speeds","5GHz: 867 Mbps (802.11ac, 2 * 2 @ 80MHz)","2.4GHz: 300 Mbps (802.11n, 2 * 2 @ 40Mhz)","Transmission power","\uff1c20dBm (2.4GHz),\uff1c23 dBm (5GHz)","Mode","Extended range mode","Access point mode","Ports","10\/100 Mbps Ethernet","WPS button","Reset button","Input current","100-240V, 50 \/ 60Hz, 0.3A","Temperature of use","0-40\u00baC","Dimensions","84 x 100 x 82 mm","Connection method","Mi Home APP (Android or iOS)","Contents of the box","1 x Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 2.4 \/ 5GHz","1 x User Manual","1 x Warranty card"]
Sale

PzzPss Wireless M-95B Repeater Wifi Router 300M Signal Amplifier Extender 4 Antenna Router Signal Amplifier For Office Home high power wifi extender

Item Code: 1005003631500654
Price: $ 40.4 $ 50.66
["PzzPss Wireless M-95B Repeater Wifi Router 300M Signal Amplifier Extender 4 Antenna Router Signal Amplifier For Office Home","The heat dissipation design on the bottom surface ensures that the extender cools quickly while working, and improves the service life and WiFi stability","RJ45 network port supports wired access; WPS one-key encryption button","The product has four external antennas, the relay signal is more stable","Wireless frequency: support 2.4GHz up to 300Mbps transmission rate","Wireless standard: IEEE802.11B\/G\/N","Hardware specifications:","Interface: WLAN port (10\/100Mbps), LAN port (10\/100Mbps)","Input power: AC 100-240V, 50 \/ 60Hz","Signal rate: 2.4GHz: up to 300Mbps (dynamic)","Covering area: 100m","Wireless security: support 64\/128 bit WEP, WPA-PSK \/ WPA2-PSK, 802.1X","Standards and protocols: Wi-Fi 802.11b\/g\/n","Wi-Fi support frequency: 2.4GHz","Wired transmission rate: 10\/100Mbps","Plug Type:EU Plug,it applies to Indonesia, Germany, France, Spain, Italy and so on \/ Plug Type:US Plug,it applies to Canada, India,Mexico, Thailand, the United States, the Philippines,Taiwan and so on.","Colour: Black \/ White","Size: 17.2 x 9 x 7cm","Package Included:","1 * M-95B Wireless Repeater
\n1 * User Manual"]
Hot
Sale

300Mbps Wireless WiFi Router Repeater Range Extender Bridge Access Point wi fi Range Roteador Extender 2 Antennas WR13 best modem router combos for gaming

Item Code: 1005002491411962
Price: $ 38.61 $ 40.34
["150Mbps Ralink RTL8188 Wireless Network Card Mini USB 2.0 WiFi Adapter Antenna PC LAN Wi-Fi Receiver Dongle 802.11 b\/g\/n<\/a>","USD 3.90<\/em>\/piece","Wireless WiFi Range Extender Wi-fi Repeater 300Mbps 2.4Ghz Signal Boosters Network Amplifier 802.11n\/b\/g wi fi Expend for Router<\/a>","USD 6.28<\/em>\/piece","PIXLINK PL01 600Mbps Wireless Wifi Powerline adapter Router Extender KIT Network Power Line Ethernet Adapters Homeplug 1Pair<\/a>","USD 40.96<\/em>\/pair","Wireless Wifi Repeater Range Extender Router Wi-Fi Signal Amplifier 300Mbps Booster 2.4G Wi Fi Antenna Ultraboost Access Point<\/a>","USD 9.50-13.34<\/em>\/piece","PIXLINK 5G \/2.4G WiFi Repeater Router Amplifier Long Range Extender 1200M\/300Mbps Wireless Booster Home Wi-Fi Signal AP WPS<\/a>","USD 6.84-14.39<\/em>\/piece","Wireless Bluetooth Receiver 5.0 Adapter Jack3.5mm Wireless Receiver Adapter Auto AUX Kit Car For PC Music MP3 Speaker Headphone<\/a>","USD 3.22-9.69<\/em>\/piece","PIXLINK Usb Bluetooth Adapters 5.0 Usb Draadloze Computer Adapter Receptor Laptop Earphone Audio Printer Data Dongle Receiver<\/a>","USD 2.49-2.70<\/em>\/piece","PIXLINK Wireless USB Universal 300Mbps Wifi Adapter RJ-45 Port Ethernet Network Bridge Repeater Client For New Smart TV<\/a>","USD 12.44<\/em>\/piece","This is an information technology device. It increases the range of an existing wireless network. It may only be used for private and not industrial or commercial ","purposes. Furthermore, the device may not be used outdoors or in tropical climates. This device meets all relevant norms and standards in conjunction with CE ","conformity. ","Features:","1.2x 2dB Antennas.","2.Support 2.4GHz WLAN networks.","3.Supports Repeater and for AP Mode.","4.Software wizard for simple setup.","5.Wrieless Auto Chaneel Selection.","6.Supports Wifi Prote ction Setup (WPS).","7.Supports WEP, TKIP and AES Encryption.","8.Provides upto 300Mbps transmission rates.","9.Newest Win 8 Style Configuration Interface.","10.WLAN 802.11n for wireless high-speed access.","11.Strongest Airgain + Metal onBoard PCBA Antenna.","12.Supports configuration file backup and restore.","13.Improves wireless coverage in all WLAN networks.","14.Supports the various Wifi shared the longer range.","15.Maximum WLAN security with WPA2, WPA and WEP(128\/ 64).","16.The WPS function ease your life and ensure the safety of your network.","17.Downward compatible with 802.11g(54Mbit\/s) and 802.11b standard(11Mbit\/s).","18.Additional WPS button(Wi-Fi Protected Setup) makes it more convenient to encrypt wireless network data transmission, and to prevent invasion of illegal users.","Specifications:","Frequency Range: 2.4-2.4835GHz","Relative Humidity: 10% ~ 90% (Non Condensation)","System Requirement:","1.WLAN access point\/client according to IEEE 802.11n\/g\/b","2.110 ~ 230-volt socket","3.The WLAN client must support at least the WPA encryption standard","4.WLAN access point and the WLAN client with automatic IP address assignment(DHCP)","5.Forwarding of IPv4 based protocols\/Address Resolution Protocol","6.The network name (SSID) of the WLAN access point must be set to \"visible\" ","Note: ","1.Make sure the Repeater is placed in a location where it can receive a strong signal from your desired wireless Internet connection. The Repeater will not work ","without a signal that it can repeat.","2.The oretical wireless signal rate based on IEEE standard of 802.11b, g, n chipset used. Actual throughput may vary. Network conditions and environmental factors ","lower actual throughput rate. All specifications are subject to change without notice.","Package Includes:","1 x RJ45 Cable ","1 x English Users' Manual","1 x WiFi Repeater ","Q&A","Q1. Can't connect to internet after finished setting?","A1. Please check whether you enter the same password as your router, and check is there any special characters in it, such as [email protected]#$%^&*(). If yes, please change ","your router password. Repeater can not identify special characters. ","Q2. How to reset the repeater?","A2. Please long press the reset button for 10 seconds under powered. ( NOT WPS button, the reset button is at the side)","\"WR03-A3\"1\"\"2\"\"3\"\"ac11\"HTB1nbwDVPDpK1RjSZFrq6y78VXaN\"\"WR13-5\""]
Sale

Comfast CF-AC100 880Mhz Gigabit AC Authentication Gateway Routing MT7621 Multi WAN Load balance Core Gateway wifi project router wireless wifi range extender

Item Code: 4001221161319
Price: $ 226.06 $ 353.01
["Comfast CF-AC100 880Mhz Gigabit AC Authentication Gateway Routing MT7621 Multi WAN Load balance Core Gateway wifi project router","Specification:<\/strong>","Brand: COMFAST
Model: CF-AC100
Colour: Black","Hardware specifications\uff1aMT7621 Dual-core 880MHz CPU , DDR3:512MB , Flash : 32MB \uff1b","Physical interface \uff1a3*10\/100\/1000Mbps WAN\/LAN ports + 1*10\/100\/1000Mbps WAN port + 1*10\/100\/1000Mbps LAN port , 1*DC Power connector , 1*USB3.0 port \uff0c1*USB2.0 port \uff0c1*console port ;","Button : 1*Reset button , 1* power ON \/OFF button ;","
","Power : Built-in power supply 100~240V AC 50\/60Hz ;
Indicator light \uff1aPower light \uff0cSystem lights \uff1b","Maximum power consumption \uff1a10W","Access support \uff1aThe device can access and manage up to 128 units AP \uff1bThe device supports up to 500 terminal devices to access \uff1b","Protection level \uff1aIP31","Installation method \uff1aSwing installation","Shell: Iron shell craft","Dimensions \uff1a280*180*44mm","Working Environment:","Working Temperature: -10'C~55\"C","Storage Temperature: -40\"C~70'C","Working Humidity : 10%~90%RH No-condensing","Storage humidity \uff1a5","%~90%RH No-condensing","Software specification:<\/strong>","Cyber security ACL : Black and white list access control list based on IP and network segment \uff0cMAC-based black and white list access control list ,Port filtering based on source port and destination port \uff1b","Cyber security ARP defense \uff1aIP \/ MAC One-click binding ;  ARP Attack defense ; ARP Trust mechanism ;","Cyber security Attack defense : DDOS Anti-cyber attack ; Connection limit \uff0cMAC filter ; prevent WAN port","Attack defense ;","Smart balance \uff1aSupport multiple intelligent equalization of the same isp, bandwidth overlap \uff1b","Policy routing \uff1aSupport different ISP strategy routing, intelligent line selection \uff1b","Fast continuity detection \uff1aMultiple WAN online status detection \uff0cAutomatically switch to other lines offline \uff1b","Network address translation port mapping \uff1aSupport port mapping \uff1b","Network address translation DMZ : Support DMZ Host \uff1b","Network address translation UPNP : Support UPNP ;","Network function DHCP server \uff1aSupport DHCP dynamic address allocation and forwarding, support multiple address pools, support DHCP Sever ; support static address binding ;","Network function Static routing \uff1aSupport Static routing , RIP V1 \u3001RIP V2 \uff1bOSPF Dynamic routing protocol function ;","Network function DSN set up : Unified configuration of DNS for each external network line \uff1b","Network function Multi-line DNS \uff1aConfigure the DNS of each external network line separately \uff1b","Network function Chinese Network \uff1aFacilitate Chinese people to watch domestic video website resources abroad \uff1b","Network function Directed routing \uff1aThe equipment in the designated intranet takes the designated exit line \uff1b","Network function Automatic redial \uff1aConfigure external network line interval time redial, or fixed-point time redial \uff1b","Network function One-line multi-dial \uff1aOne external network port can support multiple dial-ups \uff1b","Network function VLAN : Extend the intranet network, realize network isolation, and cooperate with the three-layer switch \uff1b","Dynamic domain name update \uff1aSupport 3322 .org \u3001dyndns .org \u3001oray.com , Multi-WAN ports can update dynamic domain names independently \uff1b","WEB management \uff1aChinese and English WEB management \uff1b","Configuration management \uff1aSupport configuration file backup and loading\uff1b","Configuration file backup and loading \uff1aSupport configuration file backup and loading ;","Local system upgrade \uff1aSupport Local system upgrade ;","Partition backup \uff1aPrevent configuration loss due to unexpected circumstances, and can automatically restore the last configuration \uff1b","AC management Group management \uff1aUnified configuration of AP's SSID, encryption method and other wireless configuration \uff1b","AC management","AC management Batch upgrade \uff1aBatch firmware upgrade for single or multiple APs of the same model \uff1b","Virtual Private Network\uff08VPN\uff09\uff1aSupport PPTV client, PPTV server supports borrowed lines \uff0cSupport L2TP client \uff1b","Qos Intelligent flow control : Support four modes, balanced mode, web browsing priority, video, download priority and custom mode \uff1b","Qos IP Speed limit : Support IP speed limit on the IP or IP segment in the network \uff1b","Qos Intranet monitoring \uff1aPerform traffic statistics on devices in the network, view real-time upstream and downstream traffic and online time and other information\uff1b","WEB security \uff1aURL Keyword filtering \uff1b","System log \uff1aCan view system log \uff1b","System status monitoring \uff1aYou can view the system usage status, CPU usage and traffic usage in the past week\uff1b","PING test : Support system ping ;","User settings: support to modify user management password \uff1b","Time setting \uff1aSupport copy system time, support network time synchronization, time server setting \uff1b","System restart \uff1aSupport time interval and time point to restart the device regularly \uff1b","
"]
Sale

DongZhenHua LT210T-40 Modem 4G Wifi Router With Sim Card Slot Broadband CPE 4G LTE Router USA Mobile Hotspot WAN/LAN RJ45 Port modem router combos

Item Code: 1005003034265371
Price: $ 149.03 $ 228.39
new
Sale

wifi mini router DongZhenHua B818-42 Wireless 4G LTE Wifi Router Portable Gateway FDD WCDMA GSM Global Unlocked Modem 4G Router Mobile Hotspot wireless mini router

Item Code: 1005003028762162
Price: $ 131 $ 198.33
new
Sale

YLMOHO 4G Wifi Router Cpe Wifi Network Antenna Modem Mobile Wifi Hotspots Broadband with Sim card Slot for Home Travel best router booster

Item Code: 1005002674739692
Price: $ 94.01
["This is a highly advanced LTE indoor CPE. It is designed to meet integrated data and Wi-Fi access","needs for residential, business and enterprise users.","Supports FDD Band B1 B3 B5 B7 B8 B20","Supports TDD Band B38 B39 B40 B41","Supports WCDMA: B1 B5 B8","Provide manual reset button to restore factory default settings.","Transfer distance\uff1a","Indoor 30 meters as far as ;","outdoor as far as 100 meters (owing to the different environment)","Temperature range -10 to 50 \u2103 operation; -20 to 70 \u2103 storage","The size: 200mm x 145 mm x 48mm","12V 1A DC power supply","the operator can visit the web site http:\/\/192.168.100.1 to configure the device. Note that the default user password is admin","Notes:","This router is unlcoked. But different operators have different frequency bands in different countries.","Please check the router whether work with your operator or not by refering below chat. If you country if not in it,","please call your operator to get frequeny bands it runs or","check in below website.","https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/List_of_LTE_networks","Please notice:","1.As we all know that have so many operator and frequncy in the world ,so please check the frequancy of the sim card Compared with our goods,if you do not know the frequncy ,please ask your operator first.","2.If the frequncy is right ,but can not connnect automaticly,for this can enter the ip address ,then","setting the APN","of the sim(the info can consult operator)","3.If signal is unstable, you can also manage the settings page,","lock 4G or 3G","network, can effectively improve the stability of the network.","Our factory and certificate,you can trust us,thanks."]
new

YLMOHO 4G/LTE Router Gateway 4G 3G Broadband Mobile Hotspots Modem Sim Antennas WAN/LAN Port USB Power Supply best mesh wifi extender

Item Code: 1005003701164147
Price: $ 79.05
["\u91c7\u96c6\u5230\u8292\u679c","Features at a glance:","- 4G WiFi router provides a wireless transmission speed up to 150Mbps
- Produce a 2.4GHz WFi hotspot with a powerful 300 square meter WiFi coverage
- Internet connection sharing reaches to 10 WiFi users
- Internal dual-antenna, selectable 4G \/ 3G signal
- A stylish and slim design to fit in perfectly with your home
- With LCD display, see the status easily","Note:we all send the EU Plug,if you want US plug contact us","Our factory and certificate,you can trust us,thanks."]

PIX-LINK LV-WR33 wifi repeater 300Mbps Wifi Amplifier Fast Signal Booster Wireless Network Repeater for home and office wifi repeater router

Item Code: 1005003500141859
Price:
["PIX-LINK LV-WR33 wifi repeater 300Mbps Wifi Amplifier Fast Signal Booster Wireless Network Repeater for home and office"]

wifi router range extender YLMOHO 4g Wireless Router Wifi Access Point WAN Lan Port Antenna 32 User 300mbps CPE 4G LTE Sim Slot Hotspot Pk Huawei B818 B816 spectrum wifi extender

Item Code: 1005003306255523
Price: $ 98.85
["Main Features:","1. Switch from 4G to WIFI without pulling the network cable","2. 4G all-netcom, discount optional","3. LTE CAT.4 up to 150Mbps.","4.Support up to 32 users to access internet.","5. Plugs in a card to surf the Internet and enjoy freedom","Specifications:<\/strong>","*Chipset:ASR
*High speed data rate:Down-link speed 150Mbps \/ Up-link speed 50Mbps","*OS support:Windows; Mac; Linux; Android;","Pictures:","Please notice:","1.As we all know that have so many operator and frequncy in the world ,so please check the frequancy of the sim card Compared with our goods,if you do not know the frequncy ,please ask your operator first.","2.If the frequncy is right ,but can not connnect automaticly,for this can enter the ip address ,then","setting the APN","of the sim(the info can consult operator)","3.If signal is unstable, you can also manage the settings page,","lock 4G or 3G","network, can effectively improve the stability of the network.","Our factory and certificate,you can trust us,thanks."]

MF904 Unlocked 150Mbps 3G 4G Wifi Router LTE Mobile Wifi Hotspot 2400mAH Battery With SIM Card Slot LED Display Up To 10 Users wireless router booster

Item Code: 1005004114843080
Price: $ 94.05 $ 188.1
Sale

DongZhenHua LT260A B1 B3 B5 B7 B8 B20 B28 Band 1200Mbps CAT6 2.4&5.8Ghz 4G WIFI Router VPN 4G LTE Router Mobile Hotspot 32 Users router range extender

Item Code: 1005003616153339
Price: $ 149.02 $ 228.37
Sale

HUAWEI E8238 Web Cube Router internet wifi extender

Item Code: 32248980300
Price: $ 78
["E8238BWs-2","E8238 Web Cube","\"HUAWEI_E8238BWs-2_Webcube_21\"","HUAWEI E8238BWs-2 Specifications:","* HSDPA\/HSUPA\/UMTS 2100\/900 MHz"," "," "," "," "," "," "," "," ","\"th\"\"th"," "," "," ","Payment","We accept payment by Credit Card,Money bookers,,Western Union,Bank Transfer,and other payment methods,if you have difficulty in making payment,please contact us to help.","Shipment","1:DHL,UPS,Fedex,TNT:reach most of the countries within 2 to 6 work days .","2: EMS: reach most of the countries within 6 to 10 work days .","3:Singapore ,china,hkpost,reach most of the countries within 10 to 39work days.","4:Delivery time depends on destination and other factors, it may takes up to 39 days. If you don`t receive the item after 39 days, please contact us, we`ll investigate and solve the delivery problem","Warranty","6 months Warranty.1 to 1upon items defects<\/strong>."," Feedback","          If you are unhappy with the transaction for any reason,  please contact us first to resolve.  <\/strong>","          If you do leave negative or neutral feedback you waive your  rights for support regarding any problems with us and open yourself up  for possible retaliatory negative feedback.","          Please avoid making negative feedback remarks, contact us first  if you have any problems!"," "," \"HTB1ZY36FpXXXXa2bFXXq6xXFXXXN\"\"QQ20150523151425\"\"B831DAD9F20773C6B163191AFD684DE7\""," "," "]

RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite wifi repeater booster

Item Code: 4000695633940
Price: $ 129.64

DongZhenHua MD921 Unlocked 2000mA Pocket 4G Wifi Router Car LTE Mobile Hotspot Wireless Mifi Modem 4G Router With Sim Card Slot modem router combos

Item Code: 1005003056367121
Price: $ 89.81 $ 143.02
new
Sale

wifi booster extender Global Version Xiaomi Mesh System AX3000(2-Pack) WiFi 6 Modem 2976Mbps OFDMA Access Point Mode Signal Amplifier Range Extender router amplifier

Item Code: 1005003600094353
Price: $ 207.29 $ 257.15
["Specification<\/strong>","L\u00d7W\u00d7H (per unit)"," 97mm \u00d7 97mm \u00d7 222mm"," Product color"," Black"," Processor"," Qualcomm\u00ae IPQ5000 Dual-core A53 1.0GHz CPU"," Network processing unit"," Single core 1.0GHz NPU"," Memory"," 256MB"," 2.4G Wi-Fi"," 2\u00d72 (supports up to IEEE 802.11ax protocol, the theoretical maximum rate is 574Mbps)"," 5GHz Wi-Fi"," 2\u00d72 (supports up to IEEE 802.11ax protocol, the theoretical maximum rate is 2402Mbps)"," Antennas"," High gain antennas"," Heat dissipation"," Natural heat dissipation"," Total ports"," 1\u00d710\/100\/1000Mbps self-adaptive WAN port (Auto MDI\/MDIX)"," 3\u00d710\/100\/1000Mbps self-adaptive LAN ports (Auto MDI\/MDIX)"," LED indicator light"," 2 lights, System indicator \u00d7 1, Internet indicator \u00d7 1","System reset button"," \u00d71"," Mesh networking button"," \u00d71"," Power input port"," \u00d71"," Protocol standards"," IEEE 802.11a\/b\/g\/n\/ac\/ax\uff0cIEEE 802.3\/3u\/3ab"," Dual-band"," 2.4GHz, 5GHz"," Modulation"," 11b\uff1aDSSS\uff1aDBPSK(1Mbps),DQPSK(2Mbps),CCK(5.5\/11Mbps)"," 11a\/g\uff1aOFDM:BPSK(6\/9Mbps),QPSK(12\/18Mbps),16QAM(24\/36Mbps),"," 64QAM(48\/54Mbps)"," 11n\uff1aMIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM.tookfun"," Data rate\uff1aMCS0-MCS15"," 11ac\uff1aMIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM."," 11ax\uff1aMIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM."," Data rates"," MCS0-MCS11 (supports 2 streams)."," Operating system"," Mi WiFi ROM, a smart router operating system based on OpenWRT"," WiFi Encryption"," WPA-PSK\/WPA2-PSK\/WPA3-SAE encryption,"," Wireless access control (black and white list), SSID hidden"," Management applications"," Supports Web, Android, iOS"," Working environment Temperature"," 0-40\u2103"," Operating humidity"," 10%-90%RH (non-condensing)"," Storage temperature"," -40-70\u2103"," Storage humidity"," 5%-90%RH (non-condensing)"," Package contents"," Xiaomi Mesh System AX3000"," Instruction Manual"," Power cord"," Network cable","Main Features","\u25cf The easy-to-use mesh set is smart and simple to install","\u25cf Offers 2.4GHz and 5GHz bands, each with 802.11ax technology.","\u25cf 160MHz high-bandwidth for a superb experience","\u25cf High-efficiency OFDMA transmission makes Internet access smoother for multiple devices","\u25cf Stable online connectivity for 254 devices simultaneously","\u25cf Target Wake Time technology only connects when a transmit signal is received, otherwise remaining in sleep mode.","\u25cf A simpler, smarter user experience","\u25cf Concealed dual-band high-performance antennas, tower-type thermal architecture, large channel convection","\u25cf Combines into a mesh network that provides Wi-Fi 6 coverage throughout the home, covering up to 4,000 square feet of space.","\u25cf When a failed node is detected, the entire network architecture is re-planned to ensure normal mesh network operation.","Detailed parameters","Xiaomi Mesh System AX3000\uff082-Pack\uff09<\/strong>","Stay connected with Wi-Fi 6","Xiaomi's mesh system provides full coverage for complex home arrangements<\/strong>","Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack) combines into a mesh network that provides Wi-Fi 6 coverage throughout the home, covering up to 4,000 square feet of space. The signal roams between different routers automatically and seamlessly, allowing you to play as you go.","Mesh system with self-repairing* capabilities<\/strong>","In a mesh network created using Xiaomi Mesh System AX3000, when a failed node is detected, the entire network architecture is re-planned to ensure normal mesh network operation.","The easy-to-use mesh set is smart and simple to install<\/strong>","Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack) bundle is pre-configured at the factory, so no complicated set-up is required, and it is ready to use*. It's now easy to enter the high-speed Internet era, with no expertise required.","Get started right away and enjoy lightning-fast Wi-Fi 6<\/strong>","Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack) offers 2.4GHz and 5GHz bands, each with 802.11ax technology. The two bands offer a combined dual-band wireless speed of up to 2976Mbps *. That's nearly twice the speed of a typical AC1200 router. 1024 QAM technology is also faster than Wi-Fi 5's 256 QAM, so you don't have to wait for high-speed Internet access.","160MHz high-bandwidth for a superb experience<\/strong>","If bandwidth is like a highway, conventional 2-lane traffic systems are always congested. With the Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack), however, the width of every lane, and speeds in the 5GHz band are doubled *. Enjoy an ultimate smooth online experience, even when connecting with multiple devices.","High-efficiency OFDMA transmission makes Internet access smoother for multiple devices*<\/strong>","OFDMA technology allows routers to process data flows from multiple devices simultaneously when large devices require data transmission, effectively reducing network congestion and greatly reducing latency.","Stable online connectivity for 254 devices simultaneously*<\/strong>","The smart home era is bringing an ever increasing number of connected devices into the home. Each Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack) product comes with 256MB of RAM to cater to occasional complex environments with large numbers of devices such as family gatherings or parties, so that stable connectivity and response is ensured in time.","Not just energy efficient, but more durable<\/strong>","Target Wake Time technology only connects when a transmit signal is received, otherwise remaining in sleep mode. This effectively reduces average power consumption when connecting to Wi-Fi devices, and extends the product life span.","* TWT technologies require to be supported by endpoint devices.","A simpler, smarter user experience<\/strong>","Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack) supports intelligent control via the Xiaomi Home\/Mi Home app, simplifying network configuration so that even novice users can easily access high-speed networks.","One pack, More options<\/strong>","If this package does not meet your needs, we also offer Xiaomi Mesh System AX3000 (1-Pack). Whether you live in a small apartment or a large house with several floors, we have the right on-demand solution for you to create the Internet connectivity you want.Tookfun","Cool black rectangle cube-shaped design<\/strong>","Concealed dual-band high-performance antennas, tower-type thermal architecture, large channel convection and extra-large metal heat sink ensure stable operability. Tookfun","Greater specialist technology support<\/strong>","Notes:","* Images on this page are illustration and the design of the real product may differ.","* A failure of the first node connected to the ISP will cut off Internet access for the entire network, preventing self-repair. This does not therefore cover the first mesh node used for ISP fibre optic connectivity.","* Only the two Xiaomi Mesh System AX3000 units in the kit are pre-connected to each other at the factory - this is not provided for all Xiaomi's mesh router products.","* 2,976Mbps is the maximum theoretical wireless speed when the 2.4GHz (576Mbps) and 5GHz (2,402Mbps) bands are used concurrently. Actual speeds may vary depending on network conditions and surroundings.","* 254 devices is the total combined 2.4G\/5G\/LAN connectivity under laboratory conditions.","* Wi-Fi coverage data was tested by Xiaomi's internal lab. Actual Wi-Fi coverage may differ due to network and environmental conditions.","* Use of Wi-Fi 6 (802.11ax), and features including 160Mhz, OFDMA, MU-MIMO, and 1024 QAM require end devices that also support the corresponding features.","We have Europe & Russia & South Korea & United Kingdom & Brazil & United States Local Warehouse:<\/strong>","If you want fast delivery, Please choose \"Shipping from Local Warehouse\", you will enjoy the local service, This is free shipping.(The goods have passed through customs to the local warehouse, and the store seller has paid customs tax.)","

","Warranty:<\/strong>","We guarantee that all products are brand original and brand new.","We offer two year official warranty for all electronic product, If there is any damage, You can send the product to the nearest repair center, Or we will send you free parts, you can install them easily by yourself (Please be assured that we will send you the installation video), But if it is damaged by human factors, or if it is destroyed by external forces, you need to pay extra repair fees.","Any after sales service if you need, please contact us via Facebook or VK. @tookfun","

","Return Policy:<\/strong>","According to the rules, the product has 15 days no reason to return policy, if you don't like the product, please tell us the reason, you can return it and get a full refund.","We guarantee satisfactory service for honest and reasonable buyers.","

","Shipping Time And Customs From China:<\/strong>","When you choose the goods to be shipped from China, We will use the best shipping method to ship the product, 3-10 days in East Asia, 7-15 days in Europe, 10-15 days in North America, 12-20 days in South America, 7-15 days in Australia.","Buyers are responsible for custom taxes, If you have special requirements for customs declaration value, please contact us and leave a message when you place the order. (For European countries, our store will pay customs tax)","

","Contact Us & Feedback:<\/strong>","If your product has any problems, broken, quality problems, please don't worry, and please don't leave bad feedback. Please send us an email first, we will reply to you as soon as possible, please allow us to respond within 12 hours.","We understand your mood and will provide the best solution for you, please give us the chance to solve the problem. In any case, please feel free to contact us, we are always here.","Our goal is to make sure you have a happy shopping experience and pleasant shopping with us.","If you are satisfied with our service, please leave us positive feedback and rate the details of the transaction (Detailed Seller Ratings) with a \"PERFECT 5 stars\". Your recognition will make us more confident to develop business and serve you better.","Look forward to and thank you for your trust.","

","About TookFun:<\/strong>","TOOKFUN Store is a quality shopping store, Our belief is to adhere to high-quality products, fast and courteous service, best prices, help dear buyers quickly find the ideal product, reduce the difficulty of choosing the product.","We hope to spread health and smart to more families, increase your family's happiness,","enjoy your better life and enjoy your time.","We look forward to your order, this is trust and responsibility, we will defend it.","Thank you very much.","If you like our products, please add our shop to your \"My Favorites\" list."]
Sale

Wi-fi Router 4G LTE CPE Portable Mobile Router Support With LAN Port Sim Card 300Mbps Wireless & Wired WiFi Router US EU Plug wifi booster with ethernet port

Item Code: 1005004101442971
Price: $ 90.76 $ 143.21
["Description:","Specifications:","Item","name",": Wifi Routers","Material: ABS","Color: White","Size: 11.8 x 11.5 x 4cm","4G\/LTE-FDD: B1\/B3\/B5\/B8 (850\/900\/1800\/2100Mhz)
\n4G\/LTE-TDD: B38\/B39\/B40\/B41 (1900\/2300\/2500\/2600MHz)
\n3G\/WCDMA: B1\/B5\/B8 (2100\/850\/900MHz)
\n3G\/TD-SCDMA:B39(1900MHz)","Note:","- There might be little error of size for manual measurement.","- The colors deviation might differ due to different monitor settings, please kindly understand."]
new
Sale

(+84) 965.686.811